Brussel

Praten kan helpen

Netwerken HERMESplus (volwassenen) en Bru-stars (kinderen en jongeren)

CGG Brussel maakt deel uit van het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Volwassenen HERMESplus en het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren.

HERMESplus, voor volwassenen

HERMESplus stelt zich tot doel de meest aangepaste psychiatrische zorg in de eigen omgeving van de persoon aan te bieden en richt zich tot jong volwassenen (+16j) en volwassenen.

HERMESplus is een 2-talig project dat erkend wordt door de Federale Overheid in het kader van de hervorming van de psychiatrische zorg (artikel 107 voor zorgvernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg).  HERMES + brengt bestaande zorginitiatieven samen om zodoende de onderlinge afstemming te vergroten. Dit moet leiden tot een meer gepast gebruik van de bestaande mogelijkheden, zowel wat de residentiële als de ambulante sectoren betreft.

Tevens ontwikkelt het netwerk nieuwe activiteiten in samenwerking met haar partners door zowel te stimuleren tot het maken van nieuwe  keuzes, als door het inzetten van bijkomende middelen. De initiatiefnemende partners zijn de volgende organisaties: ASBL L’equipe, CGG Brussel, DGGZ Antonin Artaud, Clinique Sanatia,Initiatief Antonin Artaud. Het netwerk bestaat momenteel uit 84 partners.

HERMESplus

Filmpje mobiele crisisteam Tandemplus

 

Bru-stars, voor kinderen en jongeren

Lees meer

Een programma van Bru-stars is Connect/Outreach dat kadert binnen de versterking van de geestelijke gezondheidszorg binnen de integrale jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en een antwoord biedt op vragen omtrent beeldvorming, diagnostiek en consult m.b.t. kinderen en jongeren.

Voorbeelden

“Wij vragen ons af of dit kind een ontwikkelingsstoornis heeft.”

“We maken ons zorgen over een jongere die zich steeds meer afsluit en zich wantrouwig opstelt.”

“We zouden graag de belevingswereld van een kind beter begrijpen.”

“De meningen over de aanpak van een bepaalde jongere zijn erg verdeeld waardoor het een nefaste invloed heeft op de dynamieken binnen ons team, wat kunnen we doen?” 

Contact:

Deelwerking Kruidtuin
Adres: Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel. : 02 511 06 60

Herstelacademie Brussel