DAGG vzw

Algemene info

DAGG is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Ons doel is om kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen, en hun omgeving gespecialiseerde, ambulante behandeling aan te bieden. ‘Ambulant’ betekent dat je na afspraak op consultatie komt, maar niet bij ons wordt opgenomen.

Wij bieden hulp op de tweede lijn. Dat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp van de huisarts of de diensten maatschappelijk werk onvoldoende blijken. Je kan pas bij ons terecht als jouw huisarts, een CAW-medewerker… je naar ons hebben doorverwezen voor behandeling.

Naast dit behandelingsaanbod bieden we nog diverse andere diensten aan zoals coaching van eerstelijns- en welzijnsdiensten, ondersteuning van organisaties in het kader van suïcidepreventie en het creëren van sociale verbinding (buddywerking).  

CGG DAGG wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er werken bij ons psychologen, pedagogen, psychiaters, psychotherapeuten en maatschappelijk werkers, administratieve en logistieke medewerkers. Je kan onze centra vinden in Lommel, Maaseik en Sint-Truiden.

 

ONZE MISSIE

Vanuit het DAGG willen we kwalitatief hoogstaande zorg bieden aan personen met psychische problemen. Hierbij trachten we een totaalbenadering van patiënt, zijn gezin en zijn omgeving na te streven. Binnen onze organisatie willen we ons vooral richten tot de meest kwetsbaren in onze samenleving. Daarbij zetten we ons in om gedeelde zorg met andere hulpverleners vanuit een multidisciplinaire visie op hulp te bieden. De emancipatorische gedachte staat hierbij centraal, waarbij maximaal beroep wordt gedaan op de mogelijkheden van de cliënt. Er wordt steeds gezocht naar de minst ingrijpende hulp met uitzicht op maximaal effect.

 

Mijn DAGG