DAGG vzw

Aanmeldprocedure

Op doorverwijzing

Dat betekent dat een andere hulpverlener (zoals de huisarts, een CAW medewerker, een thuisbegeleider…) je naar ons doorverwijst. Aangezien zij goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast is, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen vooraleer je met ons contact opneemt.

Jij of je verwijzer kunnen je aanmelden door tijdens de kantooruren (van 9u tot 12u en 13u tot 17u, op vrijdag tot 13u) telefonisch contact op te nemen met:

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding zal een van onze hulpverleners je zo snel mogelijk terugbellen voor een telefonisch gesprek. Daarna worden er soms nog enkele bijkomende afspraken gepland om meer zicht te krijgen op je situatie en vraag.

 

Welke informatie hebben wij nodig?
  • Tijdens het eerste telefoongesprek worden enkele gegevens genoteerd zoals jouw naam, telefoonnummer, de naam van je huisarts...
  • We vragen aan cliënten om ons een kleefbriefje van het ziekenfonds te bezorgen voor onze administratie (voor minderjarigen een kleefbriefje van het kind).

 

In vertrouwen

Alles wat je met de therapeut bespreekt, behandelen we vertrouwelijk. Je gegevens worden bewaard in je digitaal patiëntendossier en wordt enkel met jouw toestemming of bij uitzonderlijke noodsituaties aan anderen doorgegeven. Alle medewerkers van CGG DAGG zijn gebonden door het beroepsgeheim en behandelen de verkregen informatie met respect voor jouw privacy.