DAGG vzw

Kostprijs

U betaalt een bijdrage van 11 euro per consultatie.
Indien u onderworpen bent aan het omnio statuut of van het voordeeltarief van de mutualiteit geniet, betaalt u een verminderde bijdrage van 4 euro. In behartenswaardige omstandigheden kan de hulpverlening kosteloos zijn.

Er wordt steeds een ontvangstbriefje afgeleverd.
Het eerste gesprek is gratis op doorverwijzing.
Indien u echter afwezig blijft of niet tijdig verwittigt, wordt toch een consult aangerekend.

  • Bij het aanvaarden van onze hulp verwachten we dat u op de gemaakte afspraken aanwezig bent.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn, moet u ons zo spoedig mogelijk hiervan verwittigen.
  • Vanaf 1 maart 2015 rekenen we een administratieve bijdrage aan indien u afwezig bent zonder te verwittigen of niet tijdig (minder dan 48 uren) verwittigt.
  • De administratieve bijdrage is gelijk aan de cliëntbijdrage. Bij de artsen is dit het bedrag van het Remgeld.

Voor een gesprek bij de psychiater betaalt u het remgeld.
Gelieve steeds een klevertje van uw mutualiteit mee te brengen.

Bijdrage diagnostische onderzoeken:

  • € 15 functioneel/cognitief onderzoek en/of
  • € 15 voor belevings-/persoonlijkheidsonderzoek.

Deze bijdragen worden gebruikt voor de aankoop van diagnostisch materiaal.
Deze bepalingen worden van kracht op 1 april 2013.
(Besluit van de Vlaamse Regering 08.12.2012)