De Drie Stromen

Psychotherapie en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg op afspraak.

Algemene info

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg "De Drie stromen" biedt ambulante hulpverlening aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.

Ambulante hulpverlening betekent dat u op regelmatige tijdstippen op gesprek komt bij een therapeut van het centrum.

Voor wie?

In het dagelijkse leven kunnen heel wat situaties en ontwikkelingen aanleiding geven tot psychische belasting waardoor het "zich goed voelen" verstoord wordt.

U gaat normaal gezien pas naar een CGG als u ernaar wordt verwezen door bv. uw huisarts of een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Een CGG richt zich tot mensen met een ernstig psychisch probleem of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. Voor kinderen kan dit het risico op het ontwikkelen van ernstige psychische of psychiatrische moeilijkheden zijn.

Indien u professionele hulp zoekt bij de aanpak van uw klachten, kan u contact opnemen met ons. Indien u niet zeker weet of u met uw probleem bij ons terecht kunt, praat erover met uw huisarts of een andere deskundige die u vertrouwt.

Zowel baby's, kinderen en jongeren, volwassenen als ouderen kunnen in onze gespecialiseerde teams met hun vragen terecht.

Volgende problemen worden door ons behandeld :

 • Angst- en paniekklachten
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Emotioneel-affectieve moeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Gezins- en relatieproblemen
 • Adolescentenproblematiek
 • Opvoedingsproblemen
 • Depressie
 • Seksuele problemen
 • Psychosomatische klachten
 • Slaap- en eetstoornissen
 • Verwerking- en aanpassingsproblemen
 • Verslavingsproblemen
 • Psychotische problemen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Dissociatieve stoornissen

Aanwezigheid op afspraak

Een behandeling vindt steeds plaats op afspraak. Als u een afspraak heeft die u niet kan nakomen, dan vragen wij u ons minimaal 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te verwittigen.

Het melden van een afwezigheid dient steeds telefonisch te gebeuren. Een geplande afspraak op maandag, dient ten laatste de vrijdag voorafgaand te worden geannuleerd om als tijdig te worden beschouwd.

Afspraken die minder dan 48 uur op voorhand worden geannuleerd zonder geldig attest, zullen voor volwassenen en ouderen worden aangerekend.

Wachttijden

CGG De Drie Stromen heeft een wachtlijst. Dit betekent dat u soms moet wachten voordat een behandeling van start kan gaan. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Om één van de volgende redenen kan er van de wachttijd worden afgeweken:

 • U heeft geen specifieke voorkeur voor een bepaalde vestiging;
 • Door uw klachten is er sprake van hoogdringendheid;

Privacy en beroepsgeheim

Alle medewerkers van CGG De Drie Stromen zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Gezien we werken in team betreft het een gedeeld beroepsgeheim. Het delen van informatie beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is en kan uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen inlichtingen over u aan derden (personen buiten CGG De Drie Stromen).