De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Klachtenregeling

Wij verwelkomen u graag als cliënt in De Pont en stellen alles in het werk om u op een kwaliteitsvolle wijze hulp te bieden.

Hulpverlenen is mensenwerk. Als verwachtingen van cliënten niet worden beantwoord of als ze ontevreden zijn over een aspect van de hulpverlening is een gesprek hierover met de betrokken medewerker vaak al voldoende. Al onze medewerkers staan hiervoor open. Indien een gesprek echter geen oplossing biedt, kan u uw klachten of opmerkingen ook op een andere manier kenbaar maken.

Tijdens de kantooruren kan u hiervoor terecht bij de zorgcoördinator van de deelwerking of bij de directeur:

De opmerkingen of bedenkingen kan u op verschillende wijze kenbaar maken: telefonisch, schriftelijk, via e-mail of in een persoonlijk onderhoud met de verantwoordelijke (hiervoor dient u wel een afspraak te maken). Indien u anoniem wil reageren, kan u bedenkingen ook deponeren in de brievenbus in de wachtzaal.

U kan uw klacht ook melden aan de provinciale ombudsfunctie bij Peter De Clercq. Hij is elke werkdag tijdens kantooruren bereikbaar op 0485 54 81 43 of via e-mail op peter.de.clercq@ombudsfunctieggz.be .

Wij hopen in de eerste plaats op een succesvolle samenwerking maar beloven tevens uw klachten ter harte te nemen.