CGG Kempen

Zorg is onze passie

Veel gestelde vragen

Wat als ik mijn afspraak niet kan nakomen?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk aan het secretariaat te laten weten dat je niet naar een afspraak met je hulpverlener kan komen. Als je tijdig (twee dagen op voorhand) verwittigt dat je niet aanwezig kan zijn, heeft je hulpverlener nog de mogelijkheid om iemand anders uit te nodigen op het moment van je afspraak. Op die manier help je mee aan het voorkomen van lange wachtlijsten. Het secretariaat kan je bereiken op het telefoonnummer 014/41.09.67. Indien je meerdere keren niet op afspraak bent gekomen, zal er een administratieve bijdrage worden aangerekend.

Kan ik zelf kiezen welke begeleiding/behandeling en welke hulpverlener ik krijg?

We bekijken samen met jou op welke manier we je hulpvraag best begeleiden/behandelen. Hierin zijn dus zowel jouw verwachtingen als het advies van het team over de meest geschikte behandelvorm belangrijk.

Het team zal na je aanmelding een hulpverlener of hulpverleners aanspreken die jou het best kan/kunnen begeleiden. Mocht het niet klikken met deze hulpverlener en je wil veranderen, dan kan je dit met hem of haar bespreken.

Kan ik een afspraak krijgen bij een psychiater als ik niet in begeleiding ben?

Een afspraak met de psychiater is enkel mogelijk als er ook een lopende begeleiding/behandeling is.

Waar kan ik terecht voor een diagnostisch onderzoek van mijn kind?

Diagnosestelling is voor ons geen doel op zich, het kan wel kaderen binnen een behandeling.
Ben je toch op zoek naar een diagnostisch traject ontwikkelingsstoornissen, dan contacteer je best het CLB of eventueel je huisarts.
Zij zullen je dan verwijzen naar diagnostische centra of privépraktijken.

Wat als ik niet tevreden ben over mijn behandeling?

Alle medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch is het mogelijk dat onze dienstverlening niet voldoet aan uw wensen. Via onze suggestie- en klachtenprocedure trachten we onze dienstverlening te verbeteren en de stem van onze cliënten in het CGG te verhogen.

Een suggestie/klacht kan over alles gaan wat met het CGG te maken heeft. Ze kunnen bij elke medewerker terecht komen, anoniem via een registratieformulier in de wachtruimte van ons CGG of via dit formulier. De formulieren komen steeds terecht bij de adjunct-directeur die de kwaliteit opvolgt.

We vinden het belangrijk om je als cliënt op de hoogte te houden van de afhandeling, tenzij je dit niet wenst. We streven ernaar om binnen de 14 dagen de cliënt een antwoord te geven, dit kan mondeling of schriftelijk.

Hoe kan ik mijn dossier inkijken en/of opvragen?

Om een dossier in te kijken of op te vragen moet men zich schriftelijk richten tot de  (adjunct) directie van CGG Kempen. Hierna zal contact opgenomen worden met de cliënt om de verdere procedure te bekijken.