Noord-West-Vlaanderen

Coaching en deskundigheidsbevordering

De hoge prevalentiecijfers van geestelijke gezondheidsproblemen in Vlaanderen zijn sinds jaar en dag een realiteit. Als organisatie is het dan ook bijzonder waardevol om na te denken over hoe je kunt bijdragen aan de preventie en aanpak van psychische klachten bij je medewerkers en cliënten. Het vormen en coachen van medewerkers in hoe ze zelf met geestelijke gezondheidsproblemen bij hun cliënten of leerlingen kunnen omgaan, is iets waar we vanuit het CGG Noord-West-Vlaanderen heel actief op inzetten. 

Ben je eerstelijnswerker?
Dan kunnen jij en je organisatie beroep doen op Crosslink, het Psychiatrisch Expertise Team (PET)  en het Drugs Expertise Team (DET) om op een onderbouwde manier aan de slag te gaan met psychiatrische en verslavingsproblemen van cliënten. Naast consult en advies, kun je bij Crosslink, het PET en het DET terecht voor vorming, coaching en intervisie. Maatwerk én evidence-based werken zijn hierbij sleutelbegrippen.

Werk je in het onderwijs?
Heb je vermoedens van alcohol- of druggebruik bij je leerlingen? Wil je meer houvast in hoe je hiermee kunt omgaan? Wil je als school ondersteuning in het opstellen en implementeren van een gedegen alcohol- en drugbeleid? Dan is preventie TAD er voor jou! Contacteer ons via preventieTAD@cgg.be of 059 500 500 voor meer informatie.

Werk je in de vrijetijds-, sport of private sector? Ben je actief in de profit
Contacteer onze preventiewerkers TAD voor een vorming en coaching inzake het omgaan met alcohol- en drugproblemen. We combineren hierbij de wetenschappelijke inzichten in alcohol- en drugpreventie met good-practices uit andere settings om tot een duurzame aanpak te komen.

Lokale besturen kunnen terecht bij onze preventiewerking voor coaching en ondersteuning bij de opmaak en implementatie van een integraal en effectief drugpreventiebeleid. Contacteer ons via tel. 059 500 500 of preventieTAD@cgg.be

 

De vorming en coaching vanuit preventie TAD is een daadwerkelijke meerwaarde voor jouw organisatie. Ze zoeken steeds naar een duurzaam effect van de samenwerking.’ 
(Stedelijke coördinator drugbeleid)
 
‘Dankzij de ondersteuning van DET kunnen we als team terug verder aan de slag. De tools en houvast die we aangereikt kregen, passen helemaal binnen onze werking!’ 
(Stafmedewerker organisatie jeugdzorg)