Waas & Dender

Aanmeldprocedure

Cliënten kunnen telefonisch contact opnemen met onze dienst op eigen initiatief of bij voorkeur na verwijzing door andere diensten of de huisarts. Dit kan tussen 9u en 12u30 en tussen 13u30 en 17u.

Tijdens dit telefonisch contact worden enkele gegevens genoteerd en wordt een afspraak gemaakt voor een moment waarop een hulpverlener u zal terugbellen. De hulpverlener bekijkt dan of wij voor uw problemen en vragen over het gepaste aanbod beschikken. Indien dat het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een verkennend gesprek. Indien dit niet het geval is, zoeken we samen met u naar een gerichte doorverwijzing.

Tijdens het eerste verkennend gesprek (intake) wordt er met de cliënt dieper ingegaan op de hulpvraag. Het doel is om een ruim beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijkheden van de volwassene en zijn omgeving. Indien nodig wordt, na akkoord van de cliënt, informatie van belangrijke actoren uit de omgeving van de cliënt (o.a. huisarts, familie, andere hulpverlening,…) samengebracht zodat een volledig beeld van de situatie verkregen wordt.

Wij streven ernaar om de cliënt zo snel mogelijk na de aanmelding een afspraak voor een intake te geven.

Na de intake wordt de hulpvraag binnen het team besproken. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Vanuit het team wordt een hulpverleningsadvies aan de cliënt doorgegeven. Dit advies kan leiden tot het opstarten van een behandeling. Men dient wel rekening te houden met een wachttijd vooraleer een behandeling start.