Waas & Dender

Publicaties en e-learning

Hieronder kan u een overzicht vinden van onze eigen publicaties en e-learnings. 

Boek "Mensen met een verstandelijke beperking in de geestelijke gezondheidszorg, een praktisch begin"

Dit is een toegankelijk en praktisch boekje met concrete handvatten, tips en werkmateriaal. Het boekje kwam tot stand op basis van jarenlange ervaring in het ambulant werken met deze doelgroep en kan aangekocht worden voor €10.

Wens je dit boek te bestellen? Stuur dan een mailtje naar ruthdewilde@cggwaasendender.be

E-learning voor (groot)ouders "Als kleine kinderen groot worden en gamen"

Gamen kan voor jongeren een heel leuke vrijetijdsbesteding zijn. Als ouder ben je misschien bezorgd en zit je met heel wat vragen: wat vinden ze er zo leuk aan, wanneer wordt gamen problematisch, welke afspraken maak ik best met hen, wat als je je zorgen blijft maken...?

Via dit webinar willen we ouders tips en tricks geven om met hun kind te praten over gamen. We doen dit aan de hand van filmmateriaal en praktische voorbeelden.

Klik hier om te kijken

E-learning voor professionelen: "wat is effectieve drugpreventie?"

In deze algemene e-learning geven drugpreventiewerkers duiding bij wat effectieve drugspreventie is. De toelichting wordt geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden van zowel goede als minder goede preventie. Deze e-learning richt zich tot iedereen die interesse heeft in drugspreventie, of er beroepshalve mee in aanraking komt (bv. onderwijspersoneel, opvoeders, politie enz.).

Bron: VAD

Klik hier om te kijken

E-learning voor professionelen: preventieve werkingen CGG Waas en Dender

In deze e-learning maak je kennis met de preventieve werkingen binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Volgende werkingen worden voorgesteld: 

  • Verslavingspreventie
  • Vroeginterventie 
  • KOPP werking
  • Radar Connect (psychose)
  • Suïcidepreventie

Klik hier om te kijken

E-learning voor cliënten: "Versterk jezelf - psycho-educatie over stress"

In deze e-learning kan je de sessies 'versterk jezelf' bekijken. In deze sessies leggen we stap voor stap uit wat stress is, hoe je het krijgt en wat je eraan kunt doen. Hoe zorg je ervoor dat stress niet tot ergere problemen leidt? Wat doe je als dit reeds het geval is? Tijdens de cursus reiken we je vaardigheden aan om zelf de eerste stappen te zetten om met stress en andere psychische problemen om te gaan.

Klik hier voor sessie 1 (Wat is stress?)

Klik hier voor sessie 2 (Waarom krijg ik stress en hoe ga ik ermee om?)

Klik hier voor sessie 3 (stress aanpakken - stappenplan)

E-learning voor (groot)ouders: "Praten met jongeren over tabak, alcohol en andere drugs."

Jongeren kunnen tijdens het opgroeien in contact komen met middelen(gebruik). Als (groot)ouder heb je mogelijks heel wat vragen of bezorgdheden. Tijdens deze online infosessie geven we jullie tips om hierover in gesprek te gaan. We zijn ervan overtuigd dat je als ouder heel wat in huis hebt.

Klik hier om te kijken

E--learning en methodieken verslavingspreventie voor secundair onderwijs

Hieronder volgt info voor een school die samen met ons aan de slag wil rond een tabak-, alcohol- en drugbeleid. 

Indien een leerling een straftaak krijgt binnen het tabak-, alcohol- en drugbeleid, is het van belang dat dit gelinkt is aan de grensovertreding. De preventiewerking van CGG Waas en Dender heeft per graad een voorbeeld van een reflectietaak opgemaakt waarin leerlingen stilstaan bij hun gedrag/gebruik. Dit heeft enkel een meerwaarde indien de taak nadien besproken wordt met de leerlingenbegeleiding (meer info voor gesprek leerlingenbegeleiding: klik hier) .

Reflectietaak 1e graad: klik hier
Reflectietaak 2e graad: klik hier
Reflectietaak 3e graad: klik hier

 

KOPP/KOAP in het onderwijs

Info voor lager onderwijs: klik hier

Info voor secundair onderwijs: klik hier