ZorGGroep Zin

Zorg voor verschillende groepen

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen bij zorGGroep Zin terecht met psychische en/of psychiatrische problemen.

zorGGroep Zin biedt zowel preventie, vroeginterventie, behandeling, nazorg als harmreduction rond geestelijke gezondheidsthema’s met daarnaast een specialisatie in middelenmisbruik, verslaving, gokken en gamen, epilepsie en forensische zorg.

Kinderen en jongeren

Binnen de kinderen- en jongerenteams kan je terecht voor een gespecialiseerde behandeling van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is. We bieden hulp aan minderjarigen en hun context/omgeving m.b.t.

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Hechtingsproblemen
 • Internaliserende klachten zoals angst, depressie en psychosomatische klachten
 • Externaliserende problemen zoals agressief en overactief gedrag

 

In de begeleiding is er zowel aandacht voor het kind, de jongere en de context. Zo nodig zoeken we afstemming tussen de hulpvragen van de doorverwijzer, de context en het kind of de jongere. In navolging van de wetgeving ‘Rechtspositie van de minderjarige’ wordt de minderjarige zoveel mogelijk betrokken en heeft de minderjarige recht op inspraak in de behandeling.

Ons team is regiogebonden. Elke inwoner van de regio Hasselt-Tongeren kan beroep doen op ons team voor volwassenen. 

Volwassenen

Veel van onze cliënten zijn doorverwezen door bijvoorbeeld een zorgverlener. Maar je kan ook op eigen initiatief contact met ons opnemen. We bieden gespecialiseerde behandelingen voor complexere psychische of psychiatrische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is:

 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Angststoornissen zoals paniek, trauma, fobie, …
 • Stemmingsproblematieken zoals depressie, bipolair, …
 • Psychosomatische stoornissen
 • Aanpassingsproblemen

Wij bieden gespecialiseerde ambulante begeleiding en behandeling. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of groepstherapie. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie

Ons team is regiogebonden. Elke inwoner van de regio Hasselt-Tongeren kan beroep doen op ons team voor volwassenen. 

Ouderen

Het ouderenteam in de regio Zuid-Limburg richt zich tot ouderen (60+) voor wie de nood aan een gespecialiseerde behandeling zich opdringt. Het betreft meer complexe psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is:

 

 • algemene angstklachten
 • depressie
 • rouwverwerking
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • familiale problemen
 • nazorg na opname.
Verslavingszorg

zorGGroep Zin doet aan multidisciplinaire dienstverlening binnen de provincie Limburg. Multidisciplinair houdt in dat we zowel psychiatrische, psychologische als maatschappelijke zorg verlenen aan adolescenten, volwassenen en bejaarden. We organiseren een ambulant zorgaanbod, wat betekent dat je bij ons op consultatie kan komen en daarna terug naar huis gaat. Op onze dienst kan je niet opgenomen worden. In uitzonderlijke omstandigheden komt een hulpverlener op huisbezoek.

Voor welke problemen kan je bij ons terecht?

Problemen met:

 • alcohol
 • medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie)
 • illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...)
 • gokken en kansspelen
 • overmatig internetgebruik en gamen

Wanneer je problemen hebt met heroïne, morfine en soortgelijke producten kan je in aanmerking komen voor een substitutieprogramma. Dit betekent geleidelijke afbouw van je gebruik via vervangmiddelen.

We organiseren eveneens ambulante verslavingszorg in de Kempen onder de naam MSOC-Kempen (ELZ Kempenland, Middenkempen, Baldemore en Zuiderkempen). Daarnaast zetten we in op harmreduction onder andere door ons spuitenruilprogramma

 

 

  Vroeginterventie

  In een zo vroeg mogelijk stadium signalen herkennen die kunnen wijzen op risicovol verslavingsgedrag (vroegdetectie) is essentieel om snel een interventie te kunnen opstarten om ergere problemen op het vlak van verslaving te voorkomen (vroeginterventie).

  Het programma CONNECT – verslaving van Ligant (Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren) waar zorGGroep Zin deel van uitmaakt, is een vroeginterventieprogramma voor jongeren en jongvolwassen (tot en met 23 jaar) met drugs- of alcoholgebruik en gamen (MOTI4).

  Epilepsie

  Bij vragen voor hulp of informatie over epilepsie kan je beroep doen op onze epilepsie medewerker. Onze dienst is beschikbaar voor alle inwoners van de provincie Limburg die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met epilepsie.

  Ons aanbod bestaat uit begeleiding/therapie, specifieke diensten en informatieverstrekking:

  Begeleiding /therapie          

  • Informatie/advies
  • Bespreken van opvoedkundige aspecten
  • Oriëntatie voor school/beroep en in het dagelijkse leven
  • Sociale en/of psychologische begeleiding of therapie
  • Hulp bij administratieve onderhandelingen
  • Deelname aan contactgroepen 

  Specifieke diensten             

  • Groepsverzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
  • Noodfonds
  • Identificatiemiddelen: roze kaart, SOS-hanger
  • Medicatiedoos  

  Informatieverstrekking             

  • Folders en brochures
  • Films, voordrachten in scholen, instellingen, ... op aanvraag
  • Documentatiecentrum
  Forensische zorg

  Team Forte biedt begeleiding en behandeling in het kader van: 

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Agressie- en verslavingsdelicten (project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen; GAM)
  • Gedetineerden en ex-gedetineerden (Strategisch Plan voor hulp aan gedetineerden; STRAPLAN) 

  Aanmelding kan op verplichte basis (door verwijzing vanuit een justitiële dienst). Je kan ook op eigen initiatief bij ons terecht in het kader van preventie, begeleiding of behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  Wij bieden gespecialiseerde ambulante behandeling en vorming. Dit betekent dat je regelmatig op consultatie komt bij één van onze hulpverleners, gemiddeld voor een gesprek van een uur. De behandeling kan bestaan uit individuele therapie en/of uit groepstherapie. Indien nodig, wordt de behandeling ondersteund met medicatie.

  Straathoekwerk

  Straathoekwerk is een laagdrempelige werkvorm binnen de hulpverlening. Anders dan de meeste hulpverleners stapt het straathoekwerk naar mensen toe. Op straat, aan het station, op café legt de straathoekwerker contact met mensen, bouwt een werkrelatie met hen op. Vanuit deze relatie tracht het straathoekwerk hen te motiveren en te helpen positieve verandering te brengen in hun leven.

  Daarnaast ondersteunt het straathoekwerk de gasten bij het creëren van een betere verstandhouding met hun omgeving. Ook doen we (vanuit de harm-reduction gedachte) aan spuitenruil en condoomverdeling. We verdelen tevens slaapzakken aan dak- en thuislozen. 

  We organiseren in samenwerking met verschillende lokale besturen (Beringen, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Pelt) in Limburg straathoekwerk gericht op een doelgroep van middelengebruikers die sociaal uitgesloten worden of zich zo voelen. Straathoekwerkers gaan actief op zoek naar deze doelgroep in hun leefwereld. In Hasselt is een straathoekverpleegkundige actief die vanuit een sociaal-psychiatrische en verpleegkundige insteek deze doelgroep bereikt en ondersteunt.

   Online Hulpverlening

   Zoek je informatie of maak je je zorgen over je alcohol- en druggebruik, of dat van iemand anders, ervaar je depressieve klachten, dan kan je hiervoor terecht op gespecialiseerde websites. Het gaat om depressiehulp.bealcoholhulp.becannabishulp.bedrughulp.be en gokhulp.be. Naast informatie kan je op elke website ook zelftests uitvoeren om na te gaan in hoeverre je gebruik of gedrag voor problemen kan zorgen. Ook mensen uit de omgeving van (problematische) drinkers, gebruikers of gokkers kunnen op de genoemde websites heel wat informatie en tips vinden.

   Wil je iets aan je gedrag veranderen dan kan je kosteloos en anoniem gebruik maken van een online zelfhulpprogramma. Je houdt online een dagboek bij en je voert enkele opdrachten uit die je zullen helpen om je doel te bereiken.

   Heb je meer hulp en ondersteuning nodig dan kan je een online begeleiding volgen, waarbij je wekelijks contact kan hebben met een professionele hulpverlener via een beveiligde chatmodule. Een online begeleiding duurt 3 maanden, is kosteloos en je kan anoniem blijven. Je kan daarnaast (eveneens anoniem) contact hebben met andere deelnemers als je dat wenst, via een afgeschermd forum. Na 3 maanden wordt bekeken of je verdere hulp nodig hebt en hoe je dat eventueel zal aanpakken.