Behandelmethoden

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) behandelen jaarlijks meer dan 50.000 mensen met ernstige psychische problemen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: depressieve klachten, angsten, verlieservaringen, stress, gedragsmoeilijkheden, psychosomatische klachten, verwardheid, gedragsproblemen, problemen in de ontwikkeling, ADHD, autisme, verwerken van emotionele gebeurtenissen…  

Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht op afspraak en na doorverwijzing.

CGG-teams bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere deskundigen die jouw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Zo bieden we elke cliënt een gepaste behandeling die bestaat uit verschillende elementen:

  • Informatie, advies, psychosociale begeleiding
  • Psychodiagnostiek en psychologische interventies waaronder psychotherapie: individueel, met de partner, met het gezin of in groep
  • Medisch-psychiatrische interventies: raadpleging bij een psychiater, voorschrijven en opvolgen van medicatie

Eerste gesprekken

Tijdens de eerste gesprekken vormt de CGG-medewerker zich samen met de cliënt een beeld van de psychische problemen, van de context waarin ze zich voordoen en van de verwachtingen. Die eerste gesprekken leiden tot een gezamenlijk plan: hoe zal er verder gewerkt worden, met wie, met welke frequentie, de doorlooptijd, het doel...       

Duurtijd

De duur van de behandeling kan variëren van enkele weken tot meerdere maanden. Dat is afhankelijk van vele factoren zoals de ernst en de omstandigheden van de problematiek en de tijd die de cliënt voor de behandeling kan vrijmaken. Wanneer jouw doelstellingen voldoende bereikt zijn, bespreken we samen het afronden van de behandeling. De 'afronding' bevat zowel een terugblik als een vooruitblik.      

Dossier

Zoals wettelijk verplicht leggen we voor elke cliënt een persoonlijk dossier aan. Om iedere cliënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen worden de cliëntgegevens gedeeld binnen het team van deskundigen van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. De regels over beroepsgeheim, de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet op de patiëntenrechten zijn hierop van toepassing. Jouw hulpverlener geeft je hierover meer informatie bij de start van de behandeling.

Vragen en klachten over patiëntenrechten

Zit je alsnog met een vraag over patiëntenrechten? Of heb je een klacht dan kan je je wenden tot de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg.

Naar de website van OOGG