Preventie

‘Hoe help je mensen met zelfmoordgedachten of problematisch middelengebruik het best?’ De Centra Geestelijke Gezondheidszorg coachen elke organisatie om een antwoord te vinden op deze vraag. Ons aanbod is helder: ondersteuning op maat op basis van wetenschappelijke inzichten en onze jarenlange expertise.

Verslavingspreventie

Met onze preventiewerking willen we organisaties ondersteunen om problemen te helpen voorkomen. De gezondheid en het welzijn van de gebruiker en diens omgeving centraal. We willen gebruik ontraden, experimenteergedrag uitstellen, vroegtijdig ingrijpen stimuleren en schade beperken. En dit voor alle leeftijden en alle drugs: zowel legale (zoals alcohol en tabak) als illegale (zoals cannabis), gokken en gamen. 
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken kunnen mensen bij de Druglijn terecht.

Bekijk hier een korte clip van VAD over alcohol- en drugpreventie

Suïcidepreventie

Als je werkt met kwetsbare mensen is de kans groot dat je wel eens wordt geconfronteerd met het thema zelfdoding. Het is cruciaal om signalen tijdig te detecteren en het onderwerp bespreekbaar te maken. Onze suïcidepreventiewerking wil jou hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. 

In ons aanbod vertalen we de richtlijnen hierrond naar jouw praktijk. Contact maken, veiligheid bevorderen, naasten betrekken en continuïteit van zorg zijn vier basisprincipes die we concreet maken. Je leert onder andere signalen herkennen, het zelfdodingsrisico formuleren en een veiligheidsplan opstellen. Je oefent technieken om het gesprek met de suïcidale persoon aan te gaan en maakt kennis met de diensten waar je naar kan doorverwijzen. We helpen jouw organisatie een draaiboek op te maken dat houvast biedt bij suïcidaal gedrag en richting geeft aan preventieve acties.

Voor wie?

 • Jeugdwerkers en sportclubverantwoordelijken
 • Leerkrachten en leerlingenbegeleiders uit lager, secundair en hoger onderwijs
 • Jeugdhulpverleners
 • Verantwoordelijken in bedrijven, organisaties en verenigingen
 • Welzijnswerkers (medewerkers Centra Algemeen Welzijn, Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn)
 • Huisartsen
 • Verantwoordelijken en medewerkers van algemene en psychiatrische ziekenhuizen
 • Horeca-uitbaters en barpersoneel
 • Verantwoordelijken en medewerkers uit de thuiszorg en de woonzorgcentra
 • Medewerkers van steden en gemeenten, lokale preventiewerkers
 • Gevangenispersoneel en politieagenten

Wij bieden het volgende aan:

 • Coaching: we coachen de opmaak van een preventiebeleid in jouw organisatie. Visie, regelgeving en procedures, structurele maatregelen, een praktijkgericht draaiboek, begeleiding en educatie, multidisciplinaire richtlijnen… zijn de basisingrediënten
 • Vorming en training over productinformatie, wetgeving, signalen herkennen en bespreekbaar stellen, risico-inschatting, gesprekstechnieken, kortdurende interventies, doorverwijzing, de eigen draagkracht en grenzen als hulpverlener… Je kan deelnemen aan het open vormingsaanbod of ons contacteren voor een vorming op maat
 • Intervisie: sectorgebonden aanbod waarbij we concrete voorvallen bespreken
 • Advies bij concrete casussen, vragen… en bij het organiseren van preventie-activiteiten

Contact

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg met preventiewerking maken deel uit van het platform Zelfmoord1813 en werken nauw samen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en Vlaams Instituut Gezond Leven.

 

Zelfmoord 1813     VAD     Druglijn    Vlaams Instituut Gezond Leven    VLESP

Suïcidepreventie

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Limburg

Vlaams-Brabant

Brussel

Verslavingspreventie

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Limburg

Vlaams-Brabant

Brussel