Forensische zorg

De forensische teams van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden behandeling aan jongeren en volwassenen met psychische problemen én een probleem met (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag. De doorverwijzing gebeurt door politie of justitie. De behandeling is het gevolg van een gerechtelijke maatregel. Mensen die zich in deze problemen herkennen, kunnen ook vrijwillig bij een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg terecht. 

Waarvoor kan je bij een CGG terecht? 

  • Jongeren en volwassenen (met een psychische stoornis) die een strafbaar feit hebben gepleegd en daarvoor een gerechtelijke maatregel hebben gekregen
  • Jongeren en volwassenen met een vrijwillige hulpvraag over porno – of agressiebeheersing, partnergeweld, intrafamiliaal geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag…
  • De CGG bieden ook psychologische hulpverlening aan gedetineerden

Hoe verloopt de behandeling? 

Belangrijke doelstellingen in de behandeling zijn het stoppen van het grensoverschrijdend gedrag, het verkleinen van kansen op herval, het stimuleren van zelfcontrole en vaardigheden om met risicovolle situaties om te gaan, het verhogen van het inzicht in eigen gedrag en de gevolgen daarvan, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor slachtoffer. Ook de bevordering van de algemene levenskwaliteit is een doel van de behandeling.

Bij jongeren wordt er ook veel aandacht besteed aan het stimuleren van de ontwikkeling op diverse levensgebieden, met bijzondere aandacht voor de psychoseksuele ontwikkeling. 

De CGG bieden ambulante zorg. Dat betekent dat cliënten hun normale woon- en leefsituatie behouden. 

Niet vergeten op de dag van de afspraak 

  • De verwijsbrief 
  • Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames  
  • Kleefbriefje van de mutualiteit  
  • (Eventueel) bewijs van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling