Verslavingszorg

De verslavingszorgteams van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er voor jongeren, volwassenen en ouderen die te maken hebben met een verslavingsprobleem in combinatie met een psychisch probleem.

Waarvoor kan je bij een CGG terecht? 

We hebben een aanbod voor:

  • Gebruikers (van alcohol, medicatie, cannabis...), ex-gebruikers, gokkers en mensen die de computer dwangmatig gebruiken.
  • Ook voor wie verschillende verslavingen combineert of als er een dubbeldiagnose werd gesteld is er een zorgaanbod
  • Ons zorgaanbod voor gebruikers van illegale middelen is afhankelijk van de mate van het functioneren en de nood aan intensiteit van zorg. Indien ons aanbod ontoereikend is, wordt er in overleg doorverwezen

Ook mensen uit de omgeving, zoals ouders, partners of andere familieleden kunnen bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg zorg krijgen voor problemen gelinkt aan het gebruik.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dat betekent dat cliënten hun normale woon- en leefsituatie behouden.

Niet vergeten op de dag van de afspraak 

  • De verwijsbrief 
  • Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames  
  • Kleefbriefje van de mutualiteit  
  • (Eventueel) bewijs van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling