Kernwaarden

Passie.

Wij zijn gepassioneerd door de wetenschap en methodiek van het behandelen van ernstige psychische problemen. Doelgerichte methodes toepassen om de situatie van de betrokken cliënt te begrijpen, en dit inzetten om ernaar te streven de situatie van de cliënt te verbeteren, dát is eigen aan iedere medewerker van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Performantie.

Ons multidisciplinaire karakter laat toe de best geplaatste medewerker in te schakelen om de cliënt op de best mogelijke manier en binnen een optimale tijdsduur te helpen in zijn of haar proces. Op deze manier verhoogt de tevredenheid bij de cliënt en ook bij de medewerker zelf.

Verantwoordelijkheid.

We nemen onze maatschappelijke rol op en maken ons sterk om elke cliënt te helpen in zijn of haar proces om terug te functioneren op privé en professioneel vlak.

Expertise in teamverband.

Onze kracht en meerwaarde zit daar waar de medewerker in teamverband de optimale behandeling met de cliënt uitstippelt. Ieder van ons is expert in zijn of haar vakgebied en ontwikkelt die expertise verder om deze systematisch in te schakelen binnen de multidisciplinaire teamwerking in het belang van de cliënt.