Ouderen

De teams van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er voor mensen ouder dan 60 jaar met ernstige psychische problemen, en voor hun mantelzorgers en hulpverleners.

Waarvoor kan je als oudere bij een CGG terecht?

  • Je hebt psychische problemen zoals een depressie, dwanggedachten, psychotische belevingen, ernstige stemmingsschommelingen, angsten, fobieën…
  • Je hebt relatieproblemen die gepaard gaan met of het gevolg zijn van ernstige psychische spanningen
  • Je hebt psychosomatische klachten: allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmklachten, vermoeidheid, slapeloosheid… zonder directe lichamelijke oorzaak
  • Je hebt verdere opvolging en behandeling nodig na een psychiatrische opname
  • Je wordt geconfronteerd met pijn, lichamelijke aftakeling en verminderde cognitieve vermogens en mobiliteit
  • Je krijgt te maken met rouwverwerking
  • Je hebt angst voor het naderende levenseinde

Hoe verloopt de begeleiding?

Na doorverwijzing door bijvoorbeeld de huisarts neem je contact op met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens één of meerdere gesprekken gaat een medewerker dieper in op je hulpvraag om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op je problemen, jouw mogelijkheden en die van je omgeving. Indien nodig wordt, na jouw akkoord, informatie van andere betrokkenen zoals de huisarts, familie, andere hulpverlening… opgevraagd om het beeld te vervolledigen. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin we samen bekijken wat voor jou de beste behandeling is.

De aangeboden zorg kan individueel, met de partner of met het gezin zijn. Ook groepstherapieën behoren tot de mogelijkheden.

De zorg die wij aanbieden is ambulant. Dat betekent dat cliënten hun normale woon- en leefsituatie kunnen behouden.

Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Dat betekent dat alle persoonlijke informatie behandeld wordt met respect voor jouw privacy. Je persoonlijke gegevens worden bewaard in je digitaal patiëntendossier en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven.

Niet vergeten op de dag van de afspraak

  • Eventuele verslagen van vroegere behandelingen of opnames
  • Kleefbriefje van de mutualiteit
  • (Eventueel) bewijs van budgetbegeleiding, collectieve schuldbemiddeling