Ahasverus

Alleen, met twee of het gezin? Hier krijg je meer informatie over de mogelijkheden binnen onze werking.

Zorg voor verschillende groepen

CGG Ahasverus maakt deel uit van een Vlaams netwerk van CGG. 

Wij werken in de regio Halle-Vilvoorde en hebben verschillende deelwerkingen of zijn betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden of netwerken. Voor meer info:

Kinderen, jongeren en hun ouders

Voor wie?

 • Je woont in regio Halle-Vilvoorde
 • Je bent jonger dan 18 jaar of je hebt kinderen jonger dan 18
 • Je hebt al langer het gevoel dat het alleen niet meer gaat
 • Je geraakt er niet uit en zit in moeilijkheden (relaties, gezin,...)
 • Je hebt nood aan begeleiding
 • Een andere hulpverlener (huisarts, CAW, CLB,...) geeft aan dat wij je verder op weg kunnen helpen

Wat doen we?

In vertrouwen met jou in gesprek gaan over (met kleine kinderen eventueel via spel en materiaal): 

 • depressieve of angstige gevoelens
 • agressie
 • verslaving
 • dwanggedachten
 • autisme, AD(H)D
 • verlies/overlijden
 • zelfmoordgedachten
 • mishandeling, traumatische ervaringen
 • psychose: dingen horen, zien of denken die er niet zijn (hallucinaties)
 • ... 
Volwassenen

Voor wie? ​

 • Je woont in regio Halle-Vilvoorde
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt al langer het gevoel dat het alleen niet meer gaat
 • Je geraakt er niet uit en zit in moeilijkheden (relaties, gezin,...)
 • Je hebt nood aan begeleiding
 • Een andere hulpverlener (huisarts, CAW, OCMW,...) geeft aan dat wij je verder op weg kunnen helpen

Wat doen we? 

In vertrouwen met jou in gesprek gaan over (met kleine kinderen via speltherapie): 

 • depressieve of angstige gevoelens
 • agressie
 • verslaving
 • dwanggedachten
 • verlies/overlijden
 • zelfmoordgedachten
 • mishandeling, traumatische ervaringen
 • psychose: dingen horen, zien of denken die er niet zijn (hallucinaties)
 • ... 
Ouderen

Voor wie? ​

 • Je woont in regio Halle-Vilvoorde
 • Je bent 60+ of bent familie van iemand die 60+ is (partner, kinderen,...)
 • Je hebt al langer het gevoel dat het alleen niet meer gaat
 • Je geraakt er niet uit en zit in moeilijkheden (relaties, gezin,...)
 • Je hebt nood aan begeleiding
 • Een andere hulpverlener (huisarts, CAW, OCMW,...) geeft aan dat wij je verder op weg kunnen helpen

Wat doen we? 

In vertrouwen met jou in gesprek gaan over de thema's die ook aan bod komen bij de werking bij 18-60 jaar maar ook specifieke aan de levensfase verbonden problemen: 

 • algemene verminderde fysieke en mentale kracht, waardoor zelfstandig wonen/leven moeilijk wordt
 • verlies van familie, gezinsleden, vrienden, buren, kennissen,...
 • vereenzaming, perspectiefverlies, depressiviteit, zelfmoordgedachten
 • ernstige verwardheid, vergeetachtigheid
 • problemen ten gevolge van langdurig alcohol- en/of medicatiegebruik
 • ... 
Yuneco

Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant

Voor wie? 

 • Je bent een kind of jongere van 0 tot 18 jaar
 • Je bent een jongere van 18 tot 23 jaar
 • Je hebt psychische of psychiatrische moeilijkheden
 • Je bent ouder of familie van deze jongere

Wat? 

Verschillende zorgprogramma's: 

Kennisdeling: 

Atelier

Voor wie? ​

 • Je woont in regio Halle-Vilvoorde
 • Je bent 18+
 • Je hebt psychische problemen
 • Je voelt je geïsoleerd van je omgeving (familie, vrienden, buren,...)
 • Je bent op zoek naar een zinvolle dagbesteding

Wat doen we? 

Atelier organiseert tijdens weekdagen groepsgerichte activiteiten, zoals samen koken, sporten, creatief bezig zijn, een museum bezoeken,... 

Eerste stap

Als je wil kennismaken met dit aanbod en wil deelnemen, neem je contact op met Heidi Arys, teamverantwoordelijke Atelier. 
We maken dan de tijd voor een kennismaking en wisselen informatie uit.
Heb je interesse voor een bepaalde groep, dan wordt er gekeken of er plaats vrij is. 
Zodra dit het geval is, geven we een seintje en ben je welkom om een 'proefdag' te volgen. 
Bevalt het je, dan kan je starten!

Buddywerking

Voor wie? ​

 • Je woont in regio Halle-Vilvoorde
 • Je bent 18+
 • Je hebt psychische problemen
 • Je voelt je geïsoleerd van je omgeving (familie, vrienden, buren,...) en eenzaam

Wat doen we? 

Buddywerking Vlaams-Brabant West schakelt een vaste vrijwilliger ‘buddy’ in die regelmatig tijd vrij maakt om samen leuke dingen te doen:

 • er samen op uit trekken voor een wandeling of fietstochtje
 • een film- of theatervoorstelling bijwonen
 • iets gaan drinken
 • enz …

Buddywerking helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer open te stellen voor de wereld rondom jou.

Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Eerste stap

Als je wil kennismaken met dit aanbod en wil deelnemen, bel je voor een eerste kennismakingsgesprek. We maken dan tijd voor je vrij en wisselen informatie uit. Indien we denken dat een buddy voor jou iets kan betekenen, zoeken we een geschikte vrijwilliger ‘buddy’.

Hoe gaan we te werk? 

 • Via een tweetal kennismakingsgesprekken
 • Een buddy zoeken die op afgesproken tijdstippen tijd vrijmaakt voor jou
 • Coaching en opvolging van de contacten met jouw buddy

Onze werking houdt in dat we jou proberen te ondersteunen door je in contact te brengen met een buddy voor het opbouwen van een vriendschappelijk één-op-één contact: één vrijwilliger ‘buddy’ wordt gelinkt aan één persoon met psychische moeilijkheden ‘deelnemer’.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van jou en van de buddy.

De buddy maakt op afgesproken tijdstippen en op regelmatige basis, bijvoorbeeld twee- of driewekelijks, tijd vrij voor jou om samen leuke dingen te doen in de vrije tijd.

De verdere concrete invulling van het contact gebeurt in onderlinge samenspraak tussen beide partijen: ieder heeft hierin zijn/haar aandeel en inbreng naargelang eigen mogelijkheden en verwachtingen.

Wederzijdse uitwisseling en communicatie is essentieel voor een vlot verloop.

Geen behandeling

Voor behandeling of therapie kan je bij Buddywerking Vlaams-Brabant West niet terecht. 
Als je extra ondersteuning nodig hebt, helpen we je met het zoeken naar een passende oplossing: een CGG-team, algemene hulpverlening, een CAW,…

Prijs

Gratis

Contact

Momenteel ligt Buddywerking Vlaams-Brabant West stil omdat er geen buddymedewerker is. Gelieve de website in de gaten te houden. Dank u voor uw begrip.

www.buddywerking.be

Kom Binnen

Voor wie? ​

 • Je woont of bent schoolgaand in regio Halle-Vilvoorde
 • Je hebt een verstandelijke beperking en psychische problemen

Wat doen we? 

 • Individuele therapie
 • Partnerrelatietherapie
 • Gezinstherapie
 • Psycho-educatie

Contact

An Bauwens
02 80 101 80
an.bauwens@ahasverus.be

Herstelacademie

Voor wie? ​

Onze academie staat open voor eenieder die initiatieven wil nemen rond zijn eigen herstel. 

 • Heb je een psychische kwetsbaarheid?
 • Wil je een stap verder zetten in je herstelproces?
 • En wil je weer de regie nemen over je eigen leven? 

 Dan is de Herstelacademie mogelijk iets voor jou!

We bieden leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio.

Wat doen we? 

Aan de Herstelacademie worden de cursussen gegeven door trainers.  Ze werken steeds in duo, je trainer kan een hulpverlener en/of een persoon met ervaringskennis zijn. 

Naast het samen lesgeven worden de cursussen worden ook samen gemaakt en tijdens de lessen ligt het accent sterk op samen leren.  Zo worden de deelnemer en de lesgever respectievelijk 'student' en 'trainer' van en met elkaar. 

De Herstelacademie biedt geen stap-voor-stap gids of aanbod waar je van ‘A’ naar ‘B’ gaat. Het is eerder een map/aanbod waarin je zelf op zoek gaat: 

 • ieder stuurt op zijn eigen weg
 • ieder stopt waar hij wil
 • ieder kiest zelf zijn afslag
 • neen zeggen is een kracht

Contact

hallevilvoorde@herstelacademie.be
www.herstelacademie.be/halle-vilvoorde

I.T.E.R.

Voor wie? ​

 • Je woont in Halle-Vilvoorde
 • Je bent een volwassene die strafbare zedenfeiten gepleegd hebt of je vreest dat je dit zou kunnen doen, én je kiest ervoor voor deze problematiek behandeling en begeleiding te volgen

OF

 • Je bent een jongere tussen 12 en 18 jaar die beschuldigd wordt van of veroordeeld is voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat doen we? 

Vanuit het I.T.E.R. samenwerkingsverband (CGG Ahasverus, CAW Brussel, Alba vzw en vzw Zonnelied) bieden we gespecialiseerde ambulante hulpverlening aan plegers:

 • onthaal en informatieverstrekking
 • adviesverlening, psycho-criminologisch onderzoek, indicatiestelling en expertise
 • behandeling, begeleiding en vorming

Contact

www.iter-hulp.be
Voor familie van: www.familievan.be

Psychotherapie-Brug

Voor wie? ​

 • Je bent een gedetineerde/geïnterneerde in één van de Brusselse gevangenissen: Sint-Gillis, Vorst of Berkendaal
 • Je bent een familielid/naaste van een gedetineerde/geïnterneerde
 • Je bent ex-gedetineerde
 • Je spreekt Nederlands (of Engels)
 • Je ervaart psychische moeilijkheden
 • Je wil vrijwillig in therapie komen

Wat doen we? 

1. Hulpverlening in de gevangenissen
Voor gedetineerden/geïnterneerden:

 • individuele gesprekken
 • gespreksgroepen
 • schriftelijke therapie
 • filmdebatten

2. Hulpverlening in de vestiging van Psychotherapie-BRUG
Voor (ex-)gedetineerden:

 • individuele gesprekken voor gedetineerden met uitgangsvergunningen (UV’s)
 • individuele gesprekken voor ex-gedetineerden na detentie

Voor CGG’s (regio Brussel-Halle-Vilvoorde en regio Leuven):

 • intakes in gevangenissen
 • supervisie en vorming
 • ondersteuning en coaching

Voor familie en naasten:

 • individuele gesprekken
 • contextuele gesprekken

3. Signaleren

Hoe bieden we therapie?

 • Vertrouwelijke, onafhankelijke (van justitie) en vrijwillige hulpverlening
 • De gesprekken zijn steeds op vrijwillige vraag (geen therapievoorwaarde)
 • Gedetineerden kunnen zelf contact opnemen via een rapportbriefje in de gevangenis of kunnen aangemeld worden via Justitieel Welzijnswerk of via de psychosociale dienst van de gevangenis
 • Ex-gedetineerden en familie/naasten kunnen ons contacteren op onderstaande contactgegevens
 • Er worden geen attesten afgeleverd of gecommuniceerd met justitie over de inhoud van de gesprekken
 • De regelmaat van de gesprekken wordt in overleg vastgelegd
 • De cliënt kiest zelf over wat er gepraat wordt


Prijs

Gratis

Contact

Psychotherapie-BRUG
Gaucheretstraat 164 - 1030 Schaarbeek
02 512 67 84
psychotherapie-brug@ahasverus.be
Voor meer info: www.psychotherapiebrug.com

ENGLISH

For who?

 • You are a detainee/internee in one of the prisons of Brussels: Sint-Gillis, Vorst or Berkendaal
 • You are family member of a detainee/internee
 • You are an ex-detainee
 • You speak English (or Dutch)
 • You have psychological difficulties
 • You wish to come to therapy voluntarily

What do we do?

1. Assistance in prisons
For detainees/internees:

 • individual therapy
 • group therapy
 • writing therapy
 • movie debates

2. Assistance in the bureaus of Psychotherapie-BRUG
For (ex-)detainees:

 • individual therapy for detainees with permission to leave prison
 • individual therapy for (ex-)detainees after detention

For family:

 • individual therapy
 • contextual therapy

3. Signalisation

How do we offer therapy?

 • Confidential, independent from justice and voluntary assistance
 • The therapy is based on a voluntary question (no condition for therapy)
 • Detainees can contact our service with a rapportnote in prison of can be signed up by Justitieel Welzijnswerk or by the psychosocial services of prison
 • Ex-detainees and family could contact us on the contact details below
 • There won’t be given any certificates for being present at therapy and there won’t be communicated with justice about the content of the conversations
 • The regularity of the therapy will be discussed between the therapist and the client
 • The client chooses what will be discussed during therapy


Price

For free

Contact

Psychotherapie-BRUG
Gaucheretstraat 164 - 1030 Schaarbeek
02 512 67 84
psychotherapie-brug@ahasverus.be
For more info: www.psychotherapiebrug.com