Andante

Andante betekent: 'rustig voortgaande'.
In het herstel volgen we het ritme van de cliënt.

Zorg voor verschillende groepen

Wij verlenen jaarlijks hulp aan ruim 3000 mensen. Verschillende zorgteams bieden hulp aan een brede waaier van doelgroepen:

Twee teams voor kinderen en jongeren

De jeugdteams bieden hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar, aan ouders en aan gezinnen. Via gezinsgesprekken, oudergesprekken en/of individuele contacten met je kind werken we samen aan de vooropgestelde doelen. We zoeken een medewerker waarvan de opleiding en expertise aansluit bij jouw hulpvraag en noden. Bij de start van de begeleiding zal de hulpverlener zijn of haar manier van werken met jou en je kind bespreken.

Je hulpverlener zal regelmatig met jou de begeleiding evalueren en bijsturen als dat nodig is. Soms is er naast de reguliere zorg een bijkomend specifiek aanbod wenselijk. Dit aanbod kan zijn: gespecialiseerde onderzoeken, ondersteunende medicatie, individuele (spel)therapie, vaardigheidstraining, groepstherapie, ... Je hulpverlener zal dit dan samen met je bespreken en in overleg met het multidisciplinaire team intern verwijzen naar een geschikte collega.

Er is een jeugdteam in Berchem en in Merksem.

Een team voor jongeren op transitieleeftijd

Het JOT team biedt hulp aan jongeren tussen 15-25 jaar die kampen met een psychiatrische problematiek. Deze leeftijdscategorie heeft vaak nog als extra uitdaging de overgang van kind naar volwassenheid. We betrekken jou als actieve partner in de behandeling en hebben specifieke aandacht voor je ouders en omgeving. We gaan op zoek naar jouw krachten en op de verandering die je wil realiseren. Naast individuele begeleiding is er ook een groepsaanbod. Gespecialiseerde onderzoeken of ondersteunende medicatie kunnen zinvol zijn.

Het JOT team  werkt zowel vanuit Antwerpen Centrum als Merksem.

Connect-team PANGG 0-18

Connect staat voor Vroegdetectie en Interventie bij jongeren en jongvolwassenen (14 – 23 jaar) met een vermoeden van een beginnende psychiatrische problematiek (vroegere Vdip).

De collega’s van het connect team regio Antwerpen worden operationeel aangestuurd door Andante. De inhoudelijke aansturing en afstemming gebeurt door de netwerkcoördinatie op een provinciale stuurgroep.

Hier vind je meer informatie over het programma.

Mobiel crisisteam PANGG 0-18

Het mobiel crisisteam biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de provincie Antwerpen die zich in een crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke gezondheidsproblematiek.

De collega’s van het mobiel crisisteam regio Antwerpen worden operationeel aangestuurd door Andante. De inhoudelijke aansturing en afstemming gebeurt door de netwerkcoördinatie op een provinciale stuurgroep.

Hier vind je meer informatie over het programma.

Drie teams voor volwassenen

Volwassenen met ernstige psychische problemen kunnen bij Andante terecht voor individuele therapie en groepstherapie. 

Bij de start van de therapie bespreekt de hulpverlener de volgende dingen met je: manier van werken, duur van de hulpverlening, hoe vaak je op gesprek komt en of je al dan niet medicatie nodig hebt. De hulpverlener zal de begeleiding regelmatig samen met jou evalueren en waar nodig bijsturen. Je hoeft natuurlijk niet te wachten op deze evaluatiemomenten om vragen of opmerkingen waarmee je zit met je hulpverlener te bespreken.

Er is een team in Berchem, Deurne en Merksem.

Een team voor ouderen

Volwassenen vanaf 58 jaar met ernstige psychische problemen kunnen bij Andante terecht voor individuele therapie en groepstherapie.
Het ouderenteam werkt vanuit Merksem.