Integra

Preventie

De preventieteams van integra ondersteunen Limburgse organisaties, diensten en lokale besturen. Op basis van je vraag kan dit aanbod een coaching, vorming, training, consult of projectondersteuning zijn.

Preventie TAD

Het preventieteam tabak, alcohol en drugs, gokken en gamen (TADGG) richt zich tot organisaties, diensten en sectoren die op het grondgebied van de provincie Limburg werk willen maken van een preventief beleid. Het uitgangspunt is maatwerk bieden rekening houdend met de eigenheid van de organisatie of sector.

We verzorgen vormingen en opleidingen. We coachen het proces om te komen tot een haalbaar plan om met alcohol- en drugproblemen en bepaalde gedragsverslavingen zoals gokken en gamen om te gaan. Het doel is niet-gebruik promoten, de beginleeftijd voor gebruik uitstellen en de risico’s van gebruik beperken.

We ondersteunen ouders, leerkrachten, leiders van de jeugdbeweging, trainers in de sportclub, verantwoordelijken op de werkvloer, huisartsen en nog vele anderen die een taak willen opnemen in dit belangrijk stuk van gezondheidspromotie en preventie. We toetsen onze interventies aan wetenschappelijke criteria en baseren ons op Evidence Based principes van preventie.

Meer informatie kan je vinden op onze website 

Suïcidepreventie

De suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) ondersteunt sinds 1997 professionelen in het werken met suïcidale personen. In al die jaren is er een ruime expertise opgebouwd omtrent didactische methodieken en suïcidepreventie. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaring.

CGG-Suïcidepreventie maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod van de CGG-Suïcidepreventie is terug te vinden op https://www.zelfmoord1813.be

Aanbod

Ons aanbod bestaat uit consult en advies, coaching bij het opmaken van een suïcidepreventiebeleid of vorming.

Dit aanbod is nuttig in diverse organisaties:

  • Scholen en CLB
  • Huisartsen
  • Politiekorpsen
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen geestelijke gezondheidszorg
  • Jeugdhulpverleners, hulpverleners voor volwassenen en ouderen
  • Bedrijven
  • Gevangenissen
  • ...

Consult en advies

De suïcidepreventiewerker van jouw regio is de perfecte persoon om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt of concrete casussen, aarzel dan niet om het CGG-SP team te contacteren via het telefoonnummer 011/54.23.62 of marie.vanbroeckhoven@integra-limburg.be

Suïcidepreventiebeleid

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en doet vaak veel vragen rijzen die snel beantwoord moeten worden. Een draaiboek biedt houvast in dit proces.

De suïcidepreventiewerkers ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

Vorming

Deskundigheidsbevordering van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. Een suïcidaal proces is omkeerbaar en het detecteren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit is dan ook van fundamenteel belang.

Suïcidepreventie is een taak van alle professionelen die in contact komen met suïcidale personen. In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners de signalen van suïcidaliteit herkennen en bespreekbaar te maken. Er worden praktische tips en handvatten aangereikt en de basisvaardigheden van gespreksvoering worden ingeoefend.

Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, huisartsen,...) die in contact komen met suïcidale personen. In samenspraak met uw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training of lezing.

De concrete data in uw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op https://www.zelfmoord1813.be/vormingen

Meer info

Ja kan het Suïcidepreventieteam contacteren via het telefoonnummer 011/54.23.62 of marie.vanbroeckhoven@integra-limburg.be