CGG/KOHESI

“SAMEN VANUIT KRACHT”
Mensen de kracht laten (her)ontdekken die nodig is om mentaal en emotioneel waardig te kunnen deelnemen aan het leven.
Ook en zeker voor wie minder kansen kreeg.”

Aanmeldprocedure

 • Neem telefonisch contact op met het CGG van jouw regio.
  Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd.
 • Hierna zal je telefonisch gecontacteerd worden door een hulpverlener om na te gaan of we jou verder kunnen helpen.
  Wanneer je met jouw vraag niet bij ons terecht kan, zullen we samen kijken waar je de meest passende hulp kan vinden (andere dienst of organisatie).
 • Na een intake stellen we een behandelplan op dat we met de cliënt bespreken voor de start van een begeleiding/behandeling. We bespreken het behandelplan ook systematisch in het team. Behandeling kan bestaan uit: individuele psychotherapie, gezinstherapie, groepstherapie, sociaalpsychiatrische begeleiding en/of medicamenteuze ondersteuning.
  De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van de hulpvraag en de nood.
  Indien aangewezen kan, na het intakegesprek of tijdens de begeleiding, alsnog een verwijzing plaatsvinden.
 • Alle gegevens en het behandelplan worden genoteerd in een Elektronisch Patiënten Dossier.

INFO VOOR DE VERWIJZERS
•    Indien er reeds een hulpverlening betrokken is, hebben we graag eerst contact met u als verwijzer   
     voor een telefonische vraagverheldering
•    Bespreek met uw cliënt uw verwijzing naar het CGG en vraag toestemming om met ons te overleggen
•    Neem telefonisch contact met onze dienst tijdens de kantooruren en meld uw cliënt aan
•    Zorg dat u de nodige persoonsgegevens bij de hand hebt, zodat wij meteen een dossier kunnen 
     aanmaken
•    Uw cliënt komt in aanmerking voor zorg op het CGG:
          -  U informeert uw cliënt
          -  De cliënt contacteert ons zelf om concreet af te spreken
          -  Er wordt een intake gepland
          -  We houden u als verwijzer op de hoogte van ons beleid na de intake
•    Uw cliënt komt niet in aanmerking voor zorg op het CGG:
          -  Wij zoeken met u naar een gepast antwoord op uw vraag