CGG/KOHESI

“SAMEN VANUIT KRACHT”
Mensen de kracht laten (her)ontdekken die nodig is om mentaal en emotioneel waardig te kunnen deelnemen aan het leven.
Ook en zeker voor wie minder kansen kreeg.”

Projecten

VONK!

Voor wie?

  • Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar waarbij er sprake is van psychosociale en/of kinderpsychiatrische problemen en waarvoor de reguliere hulpverlening ontoereikend is.
  • De kwetsbaarheid wordt bepaald door minstens drie van volgende factoren: beschikbaar maandinkomen, opleiding van de ouders, arbeidssituatie van de ouders, stimulatie niveau van de kinderen, huisvesting, (lichamelijke en psychische) gezondheid en maatschappelijke en culturele participatie.
  • Inwoners van Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Ham of Tessenderlo.

Wie zijn wij?

  • De Vonk!-werking is ingebed in het kinder- en jongerenteam van het CGG West-Limburg.
  • Per gemeente wordt in duo gewerkt: een duo bestaat telkens uit een maatschappelijk werker en een psycholoog. Eén van beide is ankerpersoon in de gemeente.
  • Het multidisciplinair team wordt ondersteund door een kinder- en jeugdpsychiater.

Hoe wordt er gewerkt?

  • Er wordt aanklampende en zo nodig outreachende GGZ-hulp geboden waarbij de krachten en het netwerk van het gezin maximaal worden aangesproken.
  • Deze hulpverlening is gratis voor het gezin zelf, gezien deze ondersteund wordt vanuit de lokale gemeentebesturen. Mogelijkheid tot psychiatrisch consult in CGG West-Limburg via derdebetalersregeling.
  • Daarnaast wordt er vanuit de Vonk!-werking ook GGZ-consult aangeboden in de verschillende gemeenten en werken we nauw samen binnen het lokale netwerk.

Aanmelden?

Aanmelden gebeurt door de verwijzer, via het secretariaat van CGG West-Limburg  of rechtstreeks bij de ankerpersoon van de betreffende gemeente: 

CGG West-Limburg 
Harmoniestraat 9 
3580 Beringen
Tel: 011 42 49 31 

Zorg op maat

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Het project ‘Zorg op maat’ richt zich naar zorgvragers die minstens 60 jaar zijn met een chronische aandoening waarbij de mantelzorger niet (meer) in staat is om de zorg efficiënt te organiseren. Het betrekken van een casemanager, het aanbieden van ergotherapeutische en/of psychologische follow-up betekent een meerwaarde voor de persoon in de thuiszorg.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN?

Het verbeteren van de autonomie en/of levenskwaliteit van de zorgvrager en zijn/haar mantelzorgers. Het vermijden van crisissituaties door te garanderen dat de zorg is afgestemd op de zorgvraag van alle betrokkenen in de thuissituatie. Het voorbereiden en begeleiden van de zorgvrager en zijn/haar mantelzorgers op een opname in een woonzorgcentrum, indien dit onvermijdelijk is.

WIE ZIJN WE?

Het team bestaat uit:
 - Maatschappelijk werkers CM Limburg / casemanagers
 - Verpleegkundige / casemanagers Wit-Gele Kruis
 - Ergotherapeut Woonzorgcentrum Ocura Beringen
 - Psycholoog van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg / Kohesi
Inhoudelijk wordt het project opgevolgd door de dienstleiding van de betrokken organisaties. De coördinatie gebeurt door CM Limburg.

HOEVEEL KOST HET?

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden en is ook voor iedereen toegankelijk mits aan de voorwaarden vanuit het RIZIV is voldaan. De zorgvrager is vrij om op elk moment deel te nemen aan het project en beslist zelf wanneer de deelname wordt stopgezet.

HOE AANMELDEN?

Contacteer CM Limburg
011 280 246
zorgopmaat@cm.be

 

Menos

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Menos biedt de oudere in zijn thuisomgeving de meest passende zorg aan met als doel een optimale levenskwaliteit na te streven. Menos doet hiervoor beroep op het zorg- en ondersteuningsaanbod van alle netwerkpartners, die nodig zijn als antwoord op de individuele noden van de oudere.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN?
Menos is een sector overschrijdend samenwerkingsverband met als doel de uitbouw van een gerontopsychiatrisch expertisecentrum, overwegend in de zorgregio Genk. De taak van dit expertisecentrum is de ontwikkeling en implementatie van een keten van zorg die nauw op elkaar aansluit en de zorgbehoevende oudere en zijn mantelzorgers de meest aangepaste zorg kan garanderen. De kennis, expertise en ervaring van elk van de partners van het samenwerkingsinitiatief wordt maximaal ingezet. Belangrijk is het samenspel dat ontstaat tussen de zorgverleners, de oudere en zijn omgeving. De zorgketen bestaat uit deze schakels: diagnose en screening, thuiszorg op maat, vorming en counseling, woonzorg.

WIE ZIJN WE?

Menos is een samenwerkingsinitiatief tussen OCMW Genk, Wit-Gele Kruis, vzw CGG/LITP, de huisartsenvereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem.
Wekelijks zitten alle partners samen op het Gerontopsychiatrisch overleg (GPO). Op dit overleg worden alle nieuwe aanmeldingen besproken, evenals de dossiers die beëindigd worden in het MENOS-zorgtraject. Hier worden de zorgdoelen afgesproken onder de partnerorganisaties, rekening houdend met de wensen van de patiënt en de mantelzorgers. De gerontopsychiater geeft begeleidingsadvies. Dit wordt steeds teruggekoppeld naar de huisarts en naar de patiënt/mantelzorger.

HOEVEEL KOST HET?

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden en is ook voor iedereen toegankelijk mits aan de voorwaarden vanuit het RIZIV is voldaan. De zorgvrager is vrij om op elk moment deel te nemen aan het project en beslist zelf wanneer de deelname wordt stopgezet.

HOE AANMELDEN? OF MEER INFORMATIE?

Contacteer vzw Menos
089 57 30 58

 

CODIA
Kruispunt

Kruispunt is een lokaal netwerk voor hulp aan mensen met psychische problemen.
Samen met jou zoeken we naar hulp die bij jou past.

Wat doen we?

We helpen je naar de juiste zorg en ondersteuning.
Bij het Kruispunt kan je terecht met psychische problemen. We luisteren naar jouw verhaal en vragen. We helpen je verder en leiden waar nodig toe naar de meest gepaste hulp. Al onze hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim. Enkel met jouw toestemming overleggen we met je huisarts of een andere betrokkene. Dit aanbod is kosteloos.
Het Kruispunt is een centraal en transparant aanspreekpunt voor hulp aan cliënten met (vermoeden van) complexe psychiatrische problematiek. In het Kruispunt werken lokale zorg- en welzijnsactoren nauw samen voor de doelgroep van mensen met complexe psychische zorgvragen.

Wie zijn we?

We maken samen het verschil.
We zijn een team hulpverleners uit verschillende organisaties:CGG/LITP, mobiele teams NOOLIM, Beschut Wonen ’t Veer, Wit-Gele Kruis, Zorggroep Zin, CAW Limburg, OCMW en Validag.

Waarvoor kan je terecht?

Voor psychische problemen.
Je hebt last van depressieve gevoelens, stress, angst, slaapproblemen... Je voelt je niet goed in je vel en dreigt vast te lopen in het leven. Jij of je omgeving maakt zich hierover zorgen en je zit met vragen. Je weet niet bij wie je best terecht kan.

Voor wie?
Voor jou en je naasten.
We zijn er voor elke volwassene die geen lopende begeleiding heeft rond psychische problemen. Je huisarts kan mee inschatten of het Kruispunt de juiste plek is voor je. Indien je dit wenst, kan je een naaste laten deelnemen aan het gesprek.

Ervaring

Mijn huisarts verwees me door naar het Kruispunt, maar ik kon me niet goed voorstellen wat te verwachten. Ik werd ontvangen door iemand die mij snel kon geruststellen. Tijdens het gesprek zocht ik samen met twee hulpverleners naar de nodige ondersteuning. Ze gaven me informatie en hebben een eerste afspraak voor me geregeld. Het gesprek heeft me vooral meer hoop en houvast gegeven.”

Contact

Als hulpverlener kan u ons contacteren bij vragen.
l.bemelmans@groeplitp.be

https://noolim.net/kruispunten.html