VAGGA

The core is the cure.

Aanmeldprocedure

Belangrijk:

  • Breng bij je eerste afspraak een kleefbriefje van je ziekenfonds mee.
  • Laat ons tijdig (= 48 u op voorhand) weten wanneer je niet aanwezig kan zijn op je afspraak. 
Algemene werking 'Kinderen en Jongeren' en 'Volwassenen en Ouderen' (Belgiëlei / Zoersel)

Wij werken enkel op verwijzing. Dit betekent dat je op aanraden van een andere hulpverlener (bijvoorbeeld de huisarts, een CLB of CAW medewerker, of een thuisbegeleider) bij ons terechtkomt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

Aanmeldingen gebeuren altijd telefonisch tijdens de kantooruren (tussen 9u-12u en 13u-17u):

  • VAGGA Belgiëlei via het nummer 03/256 91 20
  • VAGGA Zoersel via het nummer 03/256 91 60

Afdeling kinderen en jongeren

Je verwijzer kan jou aanmelden. 
Onze onthaalmedewerkers noteren eerst enkele algemene gegevens (leeftijd, woonplaats, huisarts, gegevens mutualiteit …) en kort de zorgvraag.

  • Indien je wordt aangemeld bij één van de Jeugdteams van de Belgiëlei (0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar) in Antwerpen, volgt daarna binnen de 4-6 weken een oriëntatiegesprek met een van onze hulpverleners, waarvoor ook de verwijzer mee wordt uitgenodigd. 
    Meer informatie
  • Indien je wordt aangemeld bij het Jeugdteam van Zoersel (0-18 jaar) zal één van onze hulpverleners je zo snel mogelijk terugbellen voor een telefonische screening.

Daarna worden er soms nog enkele bijkomende afspraken gepland om meer zicht te krijgen op je situatie en vraag, en of VAGGA een gepast aanbod in huis heeft.
Na deze fase wordt samen met de jou/jullie beslist of er een behandeling bij VAGGA kan opgestart worden. Als dit niet het geval is, zullen wij zo goed mogelijk proberen door te verwijzen. 

Afdeling (jong)volwassenen en ouderen

Je verwijzer kan jou aanmelden of je kan dit zelf doen op advies van je verwijzer.

Een onthaalmedewerker noteert enkele algemene gegevens (leeftijd, woonplaats, huisarts, gegevens mutualiteit …) en kort de zorgvraag. Je krijgt een afspraak voor een telefonische screening. Dit is een moment waarop een hulpverlener je terugbelt om een eerste inschatting van de hulpvraag te maken. Als tijdens de telefonische screening duidelijk is dat ons aanbod niet aansluit op de gestelde hulpvraag, gaat de hulpverlener op zoek naar een gepaste doorverwijzing. Indien nodig word je vervolgens uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. Het oriëntatiegesprek is een eerste verkennend gesprek waarin meer uitgebreid gekeken wordt wat de noden en de verwachtingen zijn. Na teamoverleg word je georiënteerd naar het meest geschikte behandelaanbod, intern of extern.

Verslavings- en forensische zorg (Boomgaardstraat)

Verslavingszorg

Wij werken bij voorkeur op verwijzing, wat betekent dat je op aanraden van een andere hulpverlener (zoals een CAW medewerker, de huisarts,…) contact met ons opneemt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

Voor een aanmelding kunnen jij of je verwijzer elke werkdag tussen 11u00 en 12u00 terecht op het nummer 03 256 91 40. Een onthaalmedewerker staat je te woord en verbindt je indien nodig door met een hulpverlener.

In de tussentijd kan het Adviespunt Verslaving samen met jou op zoek naar alternatieven.

Forensische zorg

Wanneer er juridische voorwaarden zijn, kan een cliënt zichzelf niet rechtstreeks aanmelden. Aanmelden kan dan enkel op verwijzing van de justitieassistent, of de psychosociale dienst van de gevangenis. Voor jongeren dient er steeds aangemeld te worden door de jeugdrechtbank, het jeugdparket of de aan deze instanties verbonden sociale diensten.

Bij vrijwillige aanmelding werken we bij voorkeur op verwijzing, wat betekent dat je op aanraden van een andere hulpverlener (zoals een CAW medewerker, de huisarts …) contact met ons opneemt. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen.

Voor een aanmelding kunnen jij of je verwijzer elke werkdag tussen 11u00 en 12u00 terecht op het nummer 03 256 91 40. Een onthaalmedewerker staat je te woord en verbindt je indien nodig door met een hulpverlener. Indien onze dienst mogelijk over een passend zorgaanbod beschikt, wordt een kennismakingsgesprek ingepland.

Wij proberen je zo snel mogelijk de nodige zorg aan te bieden. Door de grote vraag, hou je best rekening met een mogelijke wachttijd.