Passant

“Samen zoeken naar een Passend Antwoord”

Aanmeldprocedure

Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener. Indien u niet doorverwezen bent, raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW/JAC) of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker. Aangezien zij goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast is.

Bij voorkeur online via het online aanmeldingsformulier (24u/24u) op onze website www.passant.be

Of telefonisch, elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u30 tot 16u30.

Gesprekken zijn steeds op afspraak. De avondconsultaties zijn beperkt in aantal.