Passant

“Samen zoeken naar een Passend Antwoord”

Aanmeldprocedure

Wij werken op verwijzing. Dat betekent dat een andere hulpverlener (zoals de huisarts, een CAW medewerker, een thuisbegeleider…) je naar ons doorverwijst. Aangezien zij goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast is, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen vooraleer je met ons contact opneemt.

Jij of je verwijzer kan jou aanmelden:

Bij voorkeur online via het online aanmeldingsformulier (24u/24u) op onze website www.passant.be

Of telefonisch, elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u30 tot 16u30.

Gesprekken zijn steeds op afspraak. De avondconsultaties zijn beperkt in aantal.