Passant

“Samen zoeken naar een Passend Antwoord”

Zorg voor verschillende groepen

Kinderen & jongeren

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:
-    Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)
-    Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en/of geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico tot chroniciteit in zich dragen
-    Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
-    Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is

Bv. : ontwikkelingsstoornissen (bv. adhd, autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan het Onlineformulier kinderen/jongeren op onze website in www.passant.be

Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.
Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met beide ouders besproken wordt, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in het formulier.

Jongeren in transitieleeftijd (16 - 21 jaar)
Volwassenen & Ouderen

Als volwassenen/ouderen kan u bij ons terecht met psychische klachten (bv. angsten, posttraumatische stress, depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag,… lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problematiek (bv. overspannenheid, burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw –en verliesverwerking, beginnende dementie,….