Passant

“Samen zoeken naar een Passend Antwoord”

Zorg voor verschillende groepen

Kinderen & jongeren

We richten ons op kinderen en jongeren waarbij meerdere van onderstaande criteria van toepassing zijn:
-    Domiciliëring in Vlaams-Brabant (tenzij hoog uitzonderlijk op team anders beslist)
-    Ernstige geestelijke gezondheidsproblemen en/of geestelijke gezondheidsproblemen die een ernstig risico tot chroniciteit in zich dragen
-    Geestelijke gezondheidsproblemen die in aanmerking komen voor een ambulante aanpak
-    Geestelijke gezondheidsproblemen waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak aangewezen is

Bv. : ontwikkelingsstoornissen (bv. adhd, autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Vul dan het Onlineformulier kinderen/jongeren op onze website in www.passant.be

Op basis van deze informatie wordt beslist of de aanmelding in aanmerking komt.
Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met beide ouders besproken wordt, dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is, en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in het formulier.

Jongeren in transitieleeftijd (16 - 21 jaar)

Het transitieteam in CGG Leuven is er voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 21 jaar met ernstige psychische problemen, en hun gezin.

Waarvoor kan een jongere/jongvolwassene bij ons terecht?

  • Je hebt psychische problemen: je voelt je gespannen, piekert veel, kampt met angsten, depressieve gedachten, kan moeilijk om met je emoties (boosheid, verdriet,…), enz.
  • Je hebt ernstige problemen in de relatie met je ouder(s), broers, zussen of partner of hebt problemen in de sociale contacten met leeftijdsgenoten.
  • Je hebt psychosomatische klachten, dit zijn allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmklachten, vermoeidheid, slapeloosheid, zonder directe lichamelijke oorzaak.
  • Je hebt een duidelijke hulpvraag en bent gemotiveerd voor een intensief therapeutisch traject  van 1 jaar

Hoe verloopt de begeleiding?

Na doorverwijzing door bijvoorbeeld je huisarts, meld je je aan bij een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg . We contacteren de verwijzer of de aanmelder telefonisch om zicht te krijgen op de zorgen en de hulpvraag. Na jouw akkoord vragen we informatie op

CGG PassAnt - wij zijn de enigen die dit bieden 😉

Volwassenen & Ouderen

Als volwassenen/ouderen kan u bij ons terecht met psychische klachten (bv. angsten, posttraumatische stress, depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag,… lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problematiek (bv. overspannenheid, burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw –en verliesverwerking, beginnende dementie,….