Passant

“Samen zoeken naar een Passend Antwoord”

Vorming op maat suïcidepreventie

WIE ZIJN WE?

CGG-SP staat voor Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. De CGG-SP bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG’s verspreid over Vlaanderen. In Vlaams-Brabant kan je ons vinden binnen CGG PassAnt vzw (Halle, Haacht en Leuven). 

WAT DOEN WE? 

U kunt op ons beroep doen voor deskundigheidsbevordering, de uitbouw van een suïcidepreventiebeleid, advies- en consultvragen en intervisie. De activiteiten van de CGG-SP maken deel uit van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (https://www.zorg-en-gezondheid.be).
Deskundigheidsbevordering
Als professional is de kans reëel dat u in contact komt met suïcidale personen. Als ondersteuning biedt CGG-SP Vlaams-Brabant volgende vormingspakketten aan: 
•    Open aanbod: meerdaagse vormingen gericht op suïcidepreventie bij verschillende doelgroepen, nl bij jongeren, volwassenen of ouderen. Meer info vindt u op Zelfmoord1813: https://www.zelfmoord1813.be/vormingen 

•    Vorming op maat: wanneer meerdere collega’s interesse hebben in een vorming, kunnen wij naar u komen en een vorming op maat van uw organisatie aanbieden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vormingen op maat: 
o    Basisvorming omgaan met suïcidaal gedrag
o    Vorming “omgaan met chronische suïcidaliteit bij mensen met een hechtingsproblematiek en/of (borderline) persoonlijkheidsproblematiek”.
o    Zelfmoord: van bezorgdheid naar zelfzorg.
o    “Ik zou liever nooit meer wakker worden”. Vorming op maat over omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen.
o    …
Zowel binnen het open aanbod als het aanbod op maat bieden wij een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het aanleren van vaardigheden.