356.000 bezoekers voor centrageestelijkegezondheidszorg.be na 2 jaar

Sinds deze website, www.centrageestelijkegezondheidszorg.be, online werd gezet - vandaag exact 2 jaar geleden - werd hij door 356.000 mensen bezocht. De website geniet een steeds grotere bekendheid: van die 356.000 vonden 229.000 hun weg naar de CGG-website het afgelopen jaar.

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de preventie en behandeling van ernstige psychische problemen. In Vlaanderen zijn er 18 CGG. Als verwijzer vind je er een duidelijk overzicht over aanmeldprocedure, behandelmethoden, kostprijs en kernwaarden van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Wie hulp zoekt, krijgt door het intikken van de postcode meteen een overzicht van de CGG in zijn buurt. Specifieke informatie per CGG vind je op aparte pagina’s.

Het voorbije jaar vonden meer dan 229.000 unieke personen de weg naar deze gezamenlijke website. Dagelijks zijn er 1100 bezoekers waaronder verwijzers, cliënten, maar ook familie van personen met psychische problemen én sollicitanten - de vacaturepagina is de meeste bezochte op de website.

De CGG werken op verwijzing en staan in Vlaanderen jaarlijks in voor de behandeling van meer dan 55.000 cliënten van alle leeftijden. Ook in de komende jaren zetten zij hun multidisciplinaire expertise in om samen met de cliënt en diens context te werken naar een punt van evenwicht en herstel én om organisaties te ondersteunen in het uitwerken van een verslavings- en suïcidepreventiebeleid.