Extra investeringen in capaciteit CGG om kinderen en ouders te behandelen

Moeder en kind

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen. Om sneller en beter tegemoet te komen aan de mentale noden van aanstaande en jonge ouders, versterkt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het zorgaanbod dat hierin gespecialiseerd is. Zo wordt er 1,1 miljoen euro geïnvesteerd in bijkomende specifieke capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), wordt intensieve thuisbehandeling versterkt en komt er een nieuw aanbod voor daghospitalisatie in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven).

De periode voor en na de bevalling is een levensfase waarin de vrouw een sterk verhoogde kans heeft om psychische problemen te ontwikkelen. Twee op tien vrouwen hebben psychische problemen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. Ook de baby is daarbij heel kwetsbaar gezien in het eerste levensjaar de bouwstenen worden gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Gepaste en tijdige behandeling en ondersteuning van het gezin kan een negatieve spiraal voorkomen. 

Bijkomende capaciteit in de CGG

In lijn met de beleidsaanbevelingen van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid investeert minister Hilde Crevits ruim 1,1 miljoen euro in bijkomende capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) om behandeling aan te bieden voor jonge kinderen en (aanstaande) ouders. Om de toegankelijkheid te vergroten kan een CGG-medewerker bij de gezinnen thuis langsgaan voor behandeling. Dankzij de extra investering kan dit drempelverlagende aanbod in heel Vlaanderen worden aangeboden. Dit maakt de specifieke zorg een stap toegankelijker voor jonge ouders.

Intensieve thuisbehandeling en nieuw aanbod daghospitalisatie

Naast de investeringen in de capaciteit van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, wordt het aanbod aan intensieve behandeling bij gezinnen thuis door gespecialiseerde medewerkers van ziekenhuizen versterkt. Er komen vier medewerkers in Vlaanderen bij op de moeder-baby eenheid van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel en het psychiatrisch ziekenhuis Karus in Sint-Denijs-Westrem. Door deze versterking zullen de ziekenhuizen meer en sneller moeders en hun gezin via thuisbehandeling kunnen begeleiden, waardoor minder of kortere opnames in het ziekenhuis nodig zijn. Tot slot investeert de Vlaamse overheid ook in de oprichting van een nieuwe dagbehandelingsmodule in het UPC KU Leuven. Tijdens dagbehandeling krijgt de moeder behandeling, wordt ze begeleid bij de verzorging van haar baby en wordt het gezin begeleid. Er wordt ook een zorgnetwerk opgezet dat het gezin na de behandeling kan ondersteunen. Voor de investeringen in de intensieve thuisbehandeling en het nieuwe aanbod in het UPC KU Leuven is een budget voorzien van ruim 800.000 euro.