Largo

Aanmeldprocedure

Heb je een hulpvraag, neem dan telefonisch contact op met het secretariaat van de vestiging. (We zijn elke werkdag beschikbaar van 08.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.00 (op vrij tot 16.00).)
Indien het voor u onmogelijk is ons tijdens deze uren op te bellen, verwijzen we jullie graag door naar ons contactformulier.

We streven ernaar om je binnen de maand een 1e afspraak met een hulpverlener te geven die samen met jou je hulpvraag en je doelstellingen verkent.

In deze fase helpt de hulpverlener je bij het verwoorden van de problemen, de gevoelens errond, de aanleiding ervan en de pogingen tot oplossing die reeds ondernomen werden.

Op basis hiervan kijken we of je met een beperkt aantal gesprekken terug op weg kan gezet worden, of je eerder gebaat bent met een groepsaanbod of als je meer nood hebt aan een langer durend individueel therapeutisch proces.

Indien blijkt dat ons aanbod geen antwoord biedt op je verwachtingen, dan wijzen we je de weg naar een meer passende hulpverlening.

 

FRONTA

Als verwijzer is het mogelijk ons een ingevuld aanmeldingsformulier te bezorgen.

 

Aanmeldformulier - Fronta

Aanmeldformulier - internering

 

 

Ook de inbelmomenten via CGG Mandel en Leie blijven bestaan voor cliënten zonder verwijzer of voor verwijzers die willen afstemmen. Nadien zal er wel nog een aanmeldingsformulier moeten worden bezorgd. Dit kan via het nr 056 23 00 23 op deze tijdstippen:

  • Maandag: 10u – 12u
  • Donderdag: 13u – 15u

Een hulpverlener van ons team zal op dat moment een eerste inschatting maken op basis van de inclusie- en exclusiecriteria. Op basis hiervan wordt de cliënt ofwel doorverwezen voor een screeningsgesprek op dienst of, indien mogelijk, doorverwezen naar meer passende hulpverlening. Ingeval er een verwijzer is, vragen wij dat de verwijzer ons contacteert.