Largo

Zorg voor verschillende groepen

Het kan gebeuren dat…

 • je iets hebt meegemaakt dat je niet kan loslaten…
 • je je depressief of angstig voelt...
 • er vaak conflicten zijn…
 • je je zorgen maakt over het gedrag van je kind…
 • je kampt met een verslavingsprobleem…
 • er zorgen zijn op je werk of thuis…
 • een relatie op een dood spoor zit…

Spreek hier best eens over met je huisarts of met een andere 1e lijns hulpverlener. Misschien vinden zij het een goed idee om je door te verwijzen naar het CGG.

Kinderen

Jullie maken zich als ouder (of school) zorgen om een kind. Vaak is het een verandering in gedrag of gewoontes die ervoor zorgen dat jullie hulp zoeken.

Het kan gaan over :

 • druk en overbeweeglijk gedrag
 • agressiviteit, liegen, stelen
 • verlegenheid, teruggetrokken gedrag
 • moeilijk contact met leeftijdsgenoten
 • angsten
 • tekenen van depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • verwerkingsproblemen als gevolg van verlieservaringen, verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik
 • andere problemen (eet- of slaapproblemen, dwanggedachten, psychosomatische klachten,...)

Heb je hierover al eens gesproken met je huisarts of een andere hulpverlener en merkte je onvoldoende verandering? Dan kan een therapie in het CGG misschien een antwoord bieden.

In samenspraak met jullie en de school kijken we of de therapie best tijdens of beter na de schooluren past.

Aanbod groepstherapie:

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS)

 • Doelgroep

Kinderen uit het 5e en 6e leerjaar bij wie de diagnose ASS is vastgesteld en die moeilijkheden ondervinden in het sociaal functioneren.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt €11 per sessie. Voor specifieke doelgroepen is een aanpassing van de bijdrage mogelijk.

 • Praktisch

De groepssessies gaan door telkens op woensdag van 15u-16u30 in het CGG Largo, Diksmuidestraat 68, te Ieper.
Voor meer info kan u telefonisch contact opnemen met An-Sofie Brysbaert op het nummer 057/219986.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

 • Doelgroep

Kinderen en jongeren van Ouders met Psychische Problemen tussen 8 en 13 jaar.
Deze psychische of psychiatrische moeilijkheden kunnen heel uiteenlopend zijn (bv. depressie, verslaving, borderline, …), al dan niet gediagnosticeerd.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 25 voor de hele reeks (2 gezinsgesprekken, 6 groepssessie, 1 oudersessie).

 • Praktisch

De groepssessies worden elk jaar gepland na de paasvakantie en gaan door telkens op woensdag van 14u-16u in Huis in de Stad, OLV Markt 20-22 te Roeselare.
Aanmelden kan door een professionele verwijzer bij heidi.vandenberghe@cgglargo.be                 

Eerstvolgende reeks = te Roeselare op woensdag van 14u tot 16u
19 april, 3-17 en 31 mei, 14 en 28 juni 2023

ADHD-oudertrainingen

 • Doelgroep

Voor ouders van een kind tussen 6 en 12 jaar met (een vermoeden van) ADHD. Minimum 5 en maximum 8 ouders/ouderparen/gezinnen vormen een groep onder leiding van 2 trainer-hulpverleners.

 • Praktisch

Jaarlijks worden op 6 locaties in West-Vlaanderen oudertrainingen georganiseerd: Ieper, Diksmuide/Veurne, Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk.

We raden aan om een inschrijving vooraf te bespreken met uw huisarts, CLB, ziekenfonds of een andere hulpverlener. Samen kan u de screeningslijst invullen op de website http://www.adhd-traject.be/nl/pagina/specifieke-signalen.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar nele.demedts@wingg.be en daarin jouw voorkeurslocatie te vermelden.

Jongeren

In je omgeving kom je in contact met een jongere waarover je je zorgen maakt;

Vaak gaat het over jongeren die:

 • vreemd gedrag stellen
 • zich terugtrekken
 • hulpverlening zelf niet nodig vinden

Maar je kan je als jongere ook zelf aanmelden. Misschien heb je vragen over:

 • jezelf, je toekomst, relaties, seksualiteit
 • veelvuldige conflicten met je ouders of je omgeving
 • ervaringen met alcohol of drugs
 • mishandeling, seksueel misbruik
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • angsten
 • zelfdestructief gedrag
 • andere problemen (eetproblemen, dwanggedachten,...)

Heb je hierover al eens gesproken met je huisarts of een andere hulpverlener en merkte je onvoldoende verandering? Dan kan een therapie in het CGG misschien een antwoord bieden.

In samenspraak met jullie en de school kijken we of de therapie best tijdens of beter na de schooluren past.

Aanbod groepstherapie:

Leren Mentaliseren

 • Doelgroep

Volwassenen (18-35 jaar) die moelijkheden ervaren in het omgaan met hun emoties en relaties met anderen. Bijv. mensen die zich vaak onbegrepen voelen, reacties van anderen moeilijk begrijpen, emotioneel overspoeld geraken ...

 • Doel

Mentaliseren betekent de mogelijkheid hebben na te denken over de eigen innerlijke wereld en die van anderen (gevoelens, verlangens, gedachten ...)

In deze groepstraining staan we stil bij wat zich afspeelt in ons eigen hoofd en in dat van anderen en hoe dit onze interacties beïnvloedt. Hierover kunnen nadenken helpt ons om ons veiliger te voelen in relatie tot anderen. We krijgen meer controle over onze emoties en kunnen de beweegredenen van anderen beter begrijpen.

Moeilijk kunnen mentaliseren hangt vaak samen met depressie- en angstklachten, problemen in het contact met anderen of emotionele overspoeling. Mentaliserende vaardigheden versterken ligt dan ook aan de basis van heel wat psychologische behandelingen.

In deze interactieve groepstraining trachten we dit te doen door middel van pycho-educatie en ervaringsgerichte oefeningen. We gaan op zoek naar hoe ons mentaliserend vermogen overeind kan blijven in moeilijkere en meer emotionele situaties.

 • Werkwijze

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek om na te gaan of de training geschikt is voor jou.

Het programma kan op zichzelf bestaan of dienen als voorbereiding of onderdeel van een psychologische behandeling. We gaan niet uitgebreid in op het individuele verhaal van de cliënt.

 • Kostprijs

€ 11 per bijeenkomst (€ 4 bij verhoogde tegemoetkoming)
De totaalprijs bedraagt € 143 (of € 52).
Individuele kennismaking, nabespreking en werkboek inbegrepen.
De betaling van het totale bedrag gebeurt op het einde van het kennismakingsgesprek.

 • Praktisch

Aanmelden kan telefonisch op 051/25.99.30 of via mail naar roeselare@cgglargo.be

12 wekelijkse sessies op woensdagvoormiddag (9u30 - 11u30), start september 2022.

Sessies gaan door in CGG Largo Sint-Hubrechtsstraat 20 te Roeselare.

't Circuit

 • Doelgroep

‘t Circuit richt zich op jongeren uit de middelbare school die experimenteren met alcohol en/of andere drugs. Doorverwijzers kunnen ook jongeren aanmelden waarbij er enkel een vermoeden van gebruik is, jongeren die (nog) geen probleembesef hebben of (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een programma.

 • Kostprijs

Deelname aan het project is gratis.

 • Praktisch

Aanmelden kan telefonisch op 051/25 99 30. Vraag daar naar een medewerker van 't Circuit.

Gamen

 • Doelgroep

Onze groep richt zich tot jongeren bij wie het gamegedrag uit de hand loopt. Hun omgeving maakt zich zorgen en weet niet goed hoe ze hier mee moeten omgaan.

 • Praktisch

De groep gaat door in TRAX Roeselare (Beversesteenweg 67A) op woensdagnamiddag. Het intake- en afrondend gesprek wordt 's avonds gepland.

Aanmelden kan telefonisch op 051/25 99 30. Vraag daar naar een medewerker van 't Circuit.

Dit aanbod is mogelijk dankzij de financiële steun van de stad Roeselare.

Volwassenen

Het kan gebeuren dat je vragen hebt over: 

 • angsten
 • dwanggedachten
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • opgehoopte spanningen die zich uiten in hoofdpijn, rugklachten, slapeloosheid, hyperventilatie
 • problemen rond alcohol, drugs of medicatie
 • je moeilijk kunnen aanpassen aan de omgeving
 • verdere begeleiding na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis
 • verwerkingsproblemen
 • andere problemen (eetproblemen, psychosomatische klachten,...)

Heb je hierover al eens gesproken met je huisarts of een andere hulpverlener en merkte je onvoldoende verandering? Dan kan een therapie in het CGG misschien een antwoord bieden.

Aanbod groepstherapie:

GroepsPSYCHOtherapie voor volwassenen

 • Doelgroep

Heb je weinig zelfvertrouwen? Voel je je vaak minderwaardig tov. anderen?
Krijg je soms wel eens te horen dat je erg kritisch bent voor jezelf en/of voor anderen?
Vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven? Zou je meer nee willen leren zeggen?
Denk je regelmatig terug aan onopgeloste problemen met belangrijke personen uit je verleden?
Vind je het moeilijk om je door anderen te laten helpen?
Klamp je je vaak vast aan anderen en vind je het moeilijk om afscheid te nemen?

Deze groepspsychotherapie is er voor iedereen die zich herkent in bovenstaande vragen en die bereid is hiermee in groep aan de slag te gaan.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt €11 per sessie. Voor specifieke doelgroepen is een aanpassing van de bijdrage mogelijk.

 • Praktisch

De groep gaat door telkens op dinsdag van 13u tot 14u30 in het CGG Largo, Jules Lagaelaan 21 te Roeselare.
Wanneer je interesse hebt om in de groep in te stappen, bespreek dit dan met je therapeut of neem contact op met Katrien Parmentier of Laurence Luteijn op het nr 051/25 99 30.

Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA)

 • Doelgroep

Het programma richt zich specifiek op personen met een afhankelijkheid t.a.v. alcohol.
Het uitgangspunt is dat men een keuze maakt voor volledige abstinentie (geen alcohol drinken).
Men beschikt nog over een stabiele structuur in het leven, waardoor ambulante behandeling mogelijk is.

 • Kostprijs

Kostprijs: het volledige pakket kost 190€.

 • Praktisch

Aanmelding gebeurt in principe via verwijzing, maar kan ook op eigen initiatief.
Voor je kunt instappen, voorzien we een intake bij de psychiater en een introductiegesprek met de ABA-coördinator (Ilse Hostyn).
Voor vragen kan je terecht bij Ilse Hostyn; telefonisch op het nummer 057 23 91 35 of per mail t.a.v. ilse.hostyn@aba-ieper.be. Bijkomende info komt weldra ook beschikbaar via de website www.aba-ieper.be.

Ouders met Psychische Problemen (OPP)

 • Doelgroep

Ouders met Psychische Problemen

 • Doel en werkwijze

In een reeks van 4 sessies bespreken we de helpende factoren voor kinderen, hoe je hun veerkracht kan versterken, ook al heb je het zelf moeilijk. 

Eerst bekijken we hoe je als ouder psychische kwetsbaarheid kan bespreekbaar maken met je kinderen. In de 2de sessie zoomen we in op het ruimte geven aan de emoties van je kind en hoe je hier zorgend kan mee omgaan. Verder staan we stil bij het belang van vertrouwensfiguren, zowel voor jezelf als voor de kinderen. Ten slotte verkennen we de mogelijkheden om bv. activiteiten op maat van je kind in te plannen.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 25 voor de hele reeks (2 gezinsgesprekken, 6 groepssessie, 1 oudersessie).

 • Praktisch

Inschrijven bij heidi.vandenberghe@cgglargo.be vóór 10 januari 2023

(Max. 8 deelnemende ouders per groep)

Eerstvolgende reeks te Roeselare (O.L.-Vrouwemarkt 20-22) op op maandagen van 13.30 uur - 15.00 uur
30 januari, 13 en 27 februari en 13 maart 2023

Leren Mentaliseren

 • Doelgroep

Volwassenen (18-35 jaar) die moelijkheden ervaren in het omgaan met hun emoties en relaties met anderen. Bijv. mensen die zich vaak onbegrepen voelen, reacties van anderen moeilijk begrijpen, emotioneel overspoeld geraken ...

 • Doel

Mentaliseren betekent de mogelijkheid hebben na te denken over de eigen innerlijke wereld en die van anderen (gevoelens, verlangens, gedachten ...)

In deze groepstraining staan we stil bij wat zich afspeelt in ons eigen hoofd en in dat van anderen en hoe dit onze interacties beïnvloedt. Hierover kunnen nadenken helpt ons om ons veiliger te voelen in relatie tot anderen. We krijgen meer controle over onze emoties en kunnen de beweegredenen van anderen beter begrijpen.

Moeilijk kunnen mentaliseren hangt vaak samen met depressie- en angstklachten, problemen in het contact met anderen of emotionele overspoeling. Mentaliserende vaardigheden versterken ligt dan ook aan de basis van heel wat psychologische behandelingen.

In deze interactieve groepstraining trachten we dit te doen door middel van pycho-educatie en ervaringsgerichte oefeningen. We gaan op zoek naar hoe ons mentaliserend vermogen overeind kan blijven in moeilijkere en meer emotionele situaties.

 • Werkwijze

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek om na te gaan of de training geschikt is voor jou.

Het programma kan op zichzelf bestaan of dienen als voorbereiding of onderdeel van een psychologische behandeling. We gaan niet uitgebreid in op het individuele verhaal van de cliënt.

 • Kostprijs

€ 11 per bijeenkomst (€ 4 bij verhoogde tegemoetkoming)
De totaalprijs bedraagt € 143 (of € 52).
Individuele kennismaking, nabespreking en werkboek inbegrepen.
De betaling van het totale bedrag gebeurt op het einde van het kennismakingsgesprek.

 • Praktisch

Aanmelden kan telefonisch op 051/25.99.30 of via mail naar roeselare@cgglargo.be

12 wekelijkse sessies op woensdagvoormiddag (9u30 - 11u30), start september 2022.

Sessies gaan door in CGG Largo Sint-Hubrechtsstraat 20 te Roeselare.

60+

Gelukkig zijn veel 60-plussers gezond en zelfstandig op latere leeftijd. Maar het kan gebeuren dat je je bang of neerslachtig voelt; of veel piekert. Deze gevoelens kunnen allerlei oorzaken hebben. Bv. een ernstige ziekte, het overlijden van je partner, een gedwongen verhuis, het verlies van belangrijke sociale contacten. 60-plussers willen hun problemen vaak zelf oplossen en vinden het soms lastig om hulp te vragen. Maar dit is geen oplossing. Psychische problemen zijn goed te behandelen en daarmee kan het leven weer veel prettiger worden.

We helpen ouderen die vastgelopen zijn in het dagelijkse leven en moeite hebben om de draad weer op te pakken.

Het kan gaan om:

 • gevoelens van somberheid, leegte en zinloosheid
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • rouw, angst
 • gespannenheid, prikkelbaarheid
 • verward zijn
 • concentratievermindering
 • geheugenproblemen
 • eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten
 • verstoorde relatie met mensen uit de omgeving
 • problemen met alcohol en/of medicatie
 • andere problemen (eetproblemen, dwanggedachten, psychosomatische klachten,...)
Fronta

Wie kan bij ons terecht?

Het forensisch behandelteam FRONTA verstrekt ambulante en multidisciplinaire behandeling aan volwassenen met een psychische, psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek, waarbij er sprake is van een dreigend risico op (herval in) grensoverschrijdend gedrag.

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die verwezen worden in het kader van een gerechtelijke maatregel maar men kan ook op vrijwillige basis bij ons terecht.

 

FRONTA is een samenwerking tussen CGG Largo, CGG Mandel en Leie en CAW Zuid West-Vlaanderen. We hebben een werking in Roeselare, Ieper, Veurne, Kortrijk en Tielt.

 

Aanmelding

Alle aanmeldingen voor FRONTA dienen telefonisch te gebeuren via het algemeen nummer van CGG Mandel en Leie: 056 23 00 23.

Dit kan tijdens één van onze 2 inbelmomenten:

·         Maandag: 10u – 12u

·         Donderdag: 13u – 15u

 

Een hulpverlener van ons team zal op dat moment een eerste inschatting maken op basis van de inclusie- en exclusiecriteria. Op basis hiervan wordt de cliënt ofwel doorverwezen voor een screeningsgesprek op dienst of, indien mogelijk, doorverwezen naar meer passende hulpverlening. Ingeval er een verwijzer is, vragen wij dat de verwijzer ons contacteert.

 

Screening

In de screeningsfase wordt een inschatting gemaakt of de cliënt in aanmerking komt voor een behandeling binnen het forensisch team. Gedurende enkele gesprekken gaan wij de probleemsituatie en hulpvraag in kaart proberen brengen. Op basis hiervan bekijken we op onze multidisciplinaire teamvergadering of ons aanbod een gepast antwoord kan bieden. De cliënt en de verwijzer worden hiervan op de hoogte gebracht.

 

Vooraleer de behandeling start, kan er sprake zijn van een wachttijd. Er wordt samen bekeken wie of wat een steun kan zijn bij het overbruggen van deze wachtperiode. Ingeval de cliënt niet wordt weerhouden, proberen wij advies te geven en/of te verwijzen naar een meer passende hulpverlening.

 

Therapeutisch traject

Bij aanvang van een therapeutisch traject wordt samen met de cliënt en (waar mogelijk) diens context (privé en professioneel) een persoonlijk behandelplan opgemaakt. Hierbij worden de doelstellingen van de behandeling en de werkwijze vastgelegd.

 

Wij bieden verschillende individuele, contextuele en groepsbehandelingen aan, steeds afgestemd op de individuele situatie en noden van de cliënt. De centrale doelstelling hierbij is steeds hervalpreventie. Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, kunnen mensen terecht bij een psycholoog, een psychosociaal medewerker en/of een psychiater.

 

Partners en familieleden zijn belangrijke steunfiguren voor mensen die worstelen met psychische problemen. Tegelijk kan de omgeving ook lijden onder de situatie, zeker wanneer de psychische problemen gepaard gaan met (een risico op herval in) grensoverschrijdend gedrag en mogelijks justitiële gevolgen. Het betrekken van de familie en/of naaste omgeving kan een onderdeel zijn van het behandeltraject in FRONTA.

 

Klik hier voor onze folder.

VDIP

VroegDetectie en Interventie bij Psychiatrische (psychotische) problemen (VDIP)

Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met een zorgwekkende verandering in stemming, denken en/of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit gepaard met angst, spanningen, conflicten en afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun functioneren op school of werk en in de omgang met familie en vrienden. Deze ingrijpende veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een (beginnende) psychose of een andere psychiatrische aandoening.

Doelgroep

De VDIP-werking richt zich tot jonge mensen (14-24j)  met een psychiatrische (psychotische) kwetsbaarheid, die moeilijk toeleidbaar zijn naar hulpverlening en waar er een zorgwekkende ontwikkeling is van psychiatrische symptomen.

Doelstelling

Om te voorkomen dat iemand (nog verder) in een crisis raakt, kan er de VDIP-werking worden ingeschakeld. De VDIP-werking wordt voornamelijk ingezet bij jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 24 jaar om hen te ondersteunen in hun herstel. Met hulp van de VDIP-werking leren jongeren hoe ze hun leven weer kunnen oppakken met school, hobby's, vrienden en vrije tijd. Ook is het herstellen van het contact met de ouders van belang.

De VDIP-werking van CGG Largo biedt ook advies aan  in het zoeken naar gepaste begeleiding voor de jongere of jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP terecht voor ondersteuning in het begeleiden van mensen met deze klachten.
VDIP wil de alertheid voor een psychiatrische problematiek vergroten en streven naar een positieve beeldvorming.
 

Aanmelden en contact

VDIP regio Roeselare: 051/25 99 30
VDIP regio Ieper: 057/21 99 86