Largo

Zorg voor verschillende groepen

 • Het kan gebeuren dat…
 • je iets hebt meegemaakt dat je niet kan loslaten…
 • je je depressief of angstig voelt...
 • er vaak conflicten zijn…
 • je je zorgen maakt over het gedrag van je kind…
 • je kampt met een verslavingsprobleem…
 • er zorgen zijn op je werk of thuis…
 • een relatie op een dood spoor zit…

Spreek hier best eens over met je huisarts of met een andere 1e lijns hulpverlener. Misschien vinden zij het een goed idee om je door te verwijzen naar het CGG.

Kinderen

Jullie maken zich als ouder (of school) zorgen om een kind. Vaak is het een verandering in gedrag of gewoontes die ervoor zorgen dat jullie hulp zoeken.

Het kan gaan over :

 • druk en overbeweeglijk gedrag
 • agressiviteit, liegen, stelen
 • verlegenheid, teruggetrokken gedrag
 • moeilijk contact met leeftijdsgenoten
 • angsten
 • tekenen van depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • verwerkingsproblemen als gevolg van verlieservaringen, verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik
 • andere problemen (eet- of slaapproblemen, dwanggedachten, psychosomatische klachten,...)

Heb je hierover al eens gesproken met je huisarts of een andere hulpverlener en merkte je onvoldoende verandering? Dan kan een therapie in het CGG misschien een antwoord bieden.

In samenspraak met jullie en de school kijken we of de therapie best tijdens of beter na de schooluren past.

Aanbod groepstherapie:

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS)

 • Doelgroep

Kinderen uit het 5e en 6e leerjaar bij wie de diagnose ASS is vastgesteld en die moeilijkheden ondervinden in het sociaal functioneren.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt €11 per sessie. Voor specifieke doelgroepen is een aanpassing van de bijdrage mogelijk.

 • Praktisch

De groepssessies gaan door telkens op woensdag van 15u-16u30 in het CGG Largo, Diksmuidestraat 68, te Ieper.
Voor meer info kan u telefonisch contact opnemen met An-Sofie Brysbaert en Laurence Vanderhaeghe op het nummer 057/219986.

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

 • Doelgroep

Kinderen en jongeren van Ouders met Psychische Problemen tussen 8 en 13 jaar.
Deze psychische of psychiatrische moeilijkheden kunnen heel uiteenlopend zijn (bv. depressie, verslaving, borderline, …), al dan niet gediagnosticeerd.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt €11 per sessie. Voor specifieke doelgroepen is een aanpassing van de bijdrage mogelijk.

 • Praktisch

De groepssessies gaan door telkens op woensdag van 14u-16u in het Huis in de Stad, OLV Markt 20-22 te Roeselare.
Aanmelden kan via een professionele verwijzer bij Mobiel Team, 051 69 16 02 of via www.surpluskwadraat.be.

ADHD-oudertrainingen

 • Doelgroep

Voor ouders van een kind tussen 6 en 12 jaar met (een vermoeden van) ADHD. Minimum 5 en maximum 8 ouders/ouderparen/gezinnen vormen een groep onder leiding van 2 trainer-hulpverleners.

 • Praktisch

Jaarlijks worden op 6 locaties in West-Vlaanderen oudertrainingen georganiseerd: Ieper, Diksmuide/Veurne, Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk.

We raden aan om een inschrijving vooraf te bespreken met uw huisarts, CLB, ziekenfonds of een andere hulpverlener. Samen kan u de screeningslijst invullen op de website http://www.adhd-traject.be/nl/pagina/specifieke-signalen.

Bijkomende info rond inschrijving vindt u hier (website WINGG).

Jongeren

In je omgeving kom je in contact met een jongere waarover je je zorgen maakt;

Vaak gaat het over jongeren die:

 • vreemd gedrag stellen
 • zich terugtrekken
 • hulpverlening zelf niet nodig vinden

Maar je kan je als jongere ook zelf aanmelden. Misschien heb je vragen over:

 • jezelf, je toekomst, relaties, seksualiteit
 • veelvuldige conflicten met je ouders of je omgeving
 • ervaringen met alcohol of drugs
 • mishandeling, seksueel misbruik
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • angsten
 • zelfdestructief gedrag
 • andere problemen (eetproblemen, dwanggedachten,...)

Heb je hierover al eens gesproken met je huisarts of een andere hulpverlener en merkte je onvoldoende verandering? Dan kan een therapie in het CGG misschien een antwoord bieden.

In samenspraak met jullie en de school kijken we of de therapie best tijdens of beter na de schooluren past.

Aanbod groepstherapie:

't Circuit

 • Doelgroep

‘t Circuit richt zich op jongeren uit de middelbare school die experimenteren met alcohol en/of andere drugs. Doorverwijzers kunnen ook jongeren aanmelden waarbij er enkel een vermoeden van gebruik is, jongeren die (nog) geen probleembesef hebben of (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een programma.

 • Kostprijs

Deelname aan het project is gratis.

 • Praktisch

Aanmelden kan telefonisch op 051/25 99 30. Vraag daar naar een medewerker van 't Circuit.

Gamen

 • Doelgroep

Onze groep richt zich tot jongeren bij wie het gamegedrag uit de hand loopt. Hun omgeving maakt zich zorgen en weet niet goed hoe ze hier mee moeten omgaan.

 • Praktisch

De groep gaat door in TRAX Roeselare (Beversesteenweg 67A) op woensdagnamiddag. Het intake- en afrondend gesprek wordt 's avonds gepland.

Aanmelden kan telefonisch op 051/25 99 30. Vraag daar naar een medewerker van 't Circuit.

Dit aanbod is mogelijk dankzij de financiële steun van de stad Roeselare.

Volwassenen

Het kan gebeuren dat je vragen hebt over: 

 • angsten
 • dwanggedachten
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • opgehoopte spanningen die zich uiten in hoofdpijn, rugklachten, slapeloosheid, hyperventilatie
 • problemen rond alcohol, drugs of medicatie
 • je moeilijk kunnen aanpassen aan de omgeving
 • verdere begeleiding na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis
 • verwerkingsproblemen
 • andere problemen (eetproblemen, psychosomatische klachten,...)

Heb je hierover al eens gesproken met je huisarts of een andere hulpverlener en merkte je onvoldoende verandering? Dan kan een therapie in het CGG misschien een antwoord bieden.

Aanbod groepstherapie:

GroepsPSYCHOtherapie voor volwassenen

 • Doelgroep

Heb je weinig zelfvertrouwen? Voel je je vaak minderwaardig tov. anderen?
Krijg je soms wel eens te horen dat je erg kritisch bent voor jezelf en/of voor anderen?
Vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven? Zou je meer nee willen leren zeggen?
Denk je regelmatig terug aan onopgeloste problemen met belangrijke personen uit je verleden?
Vind je het moeilijk om je door anderen te laten helpen?
Klamp je je vaak vast aan anderen en vind je het moeilijk om afscheid te nemen?

Deze groepspsychotherapie is er voor iedereen die zich herkent in bovenstaande vragen en die bereid is hiermee in groep aan de slag te gaan.

 • Kostprijs

De kostprijs bedraagt €11 per sessie. Voor specifieke doelgroepen is een aanpassing van de bijdrage mogelijk.

 • Praktisch

De groep gaat door telkens op dinsdag van 13u tot 14u30 in het CGG Largo, Jules Lagaelaan 21 te Roeselare.
Wanneer je interesse hebt om in de groep in te stappen, bespreek dit dan met je therapeut of neem contact op met Griet Cardon of Katrien Parmentier op het nr 051/25 99 30.

Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA)

 • Doelgroep

Het programma richt zich specifiek op personen met een afhankelijkheid t.a.v. alcohol.
Het uitgangspunt is dat men een keuze maakt voor volledige abstinentie (geen alcohol drinken).
Men beschikt nog over een stabiele structuur in het leven, waardoor ambulante behandeling mogelijk is.

 • Kostprijs

Kostprijs: het volledige pakket kost 190€.

 • Praktisch

Aanmelding gebeurt in principe via verwijzing, maar kan ook op eigen initiatief.
Voor je kunt instappen, voorzien we een intake bij de psychiater en een introductiegesprek met de ABA-coördinator (Ilse Hostyn).
Voor vragen kan je terecht bij Ilse Hostyn; telefonisch op het nummer 057 23 91 35 of per mail t.a.v. ilse.hostyn@aba-ieper.be. Bijkomende info komt weldra ook beschikbaar via de website www.aba-ieper.be.

60+

Gelukkig zijn veel 60-plussers gezond en zelfstandig op latere leeftijd. Maar het kan gebeuren dat je je bang of neerslachtig voelt; of veel piekert. Deze gevoelens kunnen allerlei oorzaken hebben. Bv. een ernstige ziekte, het overlijden van je partner, een gedwongen verhuis, het verlies van belangrijke sociale contacten. 60-plussers willen hun problemen vaak zelf oplossen en vinden het soms lastig om hulp te vragen. Maar dit is geen oplossing. Psychische problemen zijn goed te behandelen en daarmee kan het leven weer veel prettiger worden.

We helpen ouderen die vastgelopen zijn in het dagelijkse leven en moeite hebben om de draad weer op te pakken.

Het kan gaan om:

 • gevoelens van somberheid, leegte en zinloosheid
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • rouw, angst
 • gespannenheid, prikkelbaarheid
 • verward zijn
 • concentratievermindering
 • geheugenproblemen
 • eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten
 • verstoorde relatie met mensen uit de omgeving
 • problemen met alcohol en/of medicatie
 • andere problemen (eetproblemen, dwanggedachten, psychosomatische klachten,...)