Largo

Preventie Tabak, Alcohol, Drugs en Gamen

Doelstellingen en uitgangspunten preventiewerk TAD

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  • Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen
  • Verantwoordelijk gedrag bevorderen
  • Vroegtijdige aanpak stimuleren

Hierbij hanteren we volgende uitgangspunten:

  • Het gaat over alle drugs (zowel legaal als illegaal), gokken en gamen
  • Iedereen behoort tot onze doelgroep: zowel jong als oud krijgen een aanpak op maat
  • De boodschap moet aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep
  • Preventie is werken op lange termijn
  • We werken participatief

Aanbod

Ons aanbod bestaat uit consult en advies, intervisie, coaching, vorming, overleg en vroeginterventie. We werken op vraag en op maat van organisaties.  Samen met de organisatie stemmen we vraag en aanbod op elkaar af.

Concreet werken we rond de thema’s: tabak, alcohol, illegale drugs, medicatie, gamen en gokken.

We richten ons tot diverse sectoren:
- Onderwijs (scholen, CLB,…)
- Arbeid (bedrijven)
- Overheid (lokale besturen)
- Welzijn (bijzondere jeugdzorg, VAPH, OCMW, CAW,…)
- Gezondheid (huisartsen, thuiszorg,…)
- Politie en justitie
- Vrije tijd en cultuur (jeugdwerk, sport, uitgaan, etnisch culturele minderheden,…)

Intervisie, advies en consult

U kan bij ons terecht met eender welke vraag over het thema ‘drugs’, bijvoorbeeld: over verschillende soorten drugs, wetgeving, omgaan met, kortdurende interventies, doorverwijsmogelijkheden, …

Vorming en training

Vanuit het drugpreventieteam streven we ernaar om informatie en vaardigheden op maat aan te reiken. Bij de vormingen en trainingen kunnen volgende thema’s aan bod komen: productinformatie, wetgeving, signalen herkennen en bespreekbaar stellen, motiverende gesprekstechnieken, kortdurende interventies, mogelijkheden in de klas, verantwoord en problematisch gamen, …

Coaching

Als externe begeleider ondersteunen we organisaties in het uitwerken van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op maat. In het coachingsproces besteden we aandacht aan visie, regelgeving en procedures, begeleiding en educatie en structurele maatregelen.

Overleg

Preventie TAD is een vaste partner in lokale en regionale overlegstructuren binnen diverse sectoren.

We zetelen als vaste partner in het lokaal drugoverleg in verschillende steden en gemeenten in onze regio.  Wenst u als gemeente of stad aan de slag te gaan, dan kan u altijd een beroep doen op een drugpreventiewerker om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Meer info

Of u kunt ons contacteren via het telefoonnummer 051/25 99 30 of preventieTAD@cgglargo.be

't Circuit

't Circuit is een vroeginterventieproject van CGG Largo en Sint-Jozefskliniek Pittem gericht op jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs.

Doelgroep

‘t Circuit richt zich op jongeren uit de middelbare school die experimenteren met alcohol en/ofandere drugs. Doorverwijzers kunnen ook jongeren aanmelden waarbij er enkel een vermoeden van gebruik is, jongeren die (nog) geen probleembesef hebben of (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een programma.

Doel

Het doel van het programma is jongeren te laten nadenken over hun gebruik en hen te leren verantwoord omgaan met gebruik.

Werkwijze

We gaan met de jongeren aan de slag via informatieoverdracht, ervaringsleren en actieve vorming.

Een kortdurend groepsprogramma (5 sessies) rond verschillende thema's: effecten en risico's van druggebruik, druggebruik en adolescentie, inzicht in eigen gebruikspatroon, eigen mening over gebruik.
en inzicht in eigen sterktes, ... Jongeren zijn niet verplicht om te stoppen met hun gebruik. Het is de bedoeling hen voldoende materiaal aan te bieden zodat ze zelf een beslissing kunnen nemen.
Het is belangrijk dat ook de ouders betrokken worden. Daarom stellen we de verwachting dat ouders deelnemen aan het intake- en afrondend gesprek en aan een informatieavond, waar productinformatie, het verslavingsproces en het jongerenaanbod centraal staat.

We willen benadrukken dat er enkel feedback gegeven wordt rond aanwezigheid en inzet. Inhoudelijke gegevens kunnen niet meegedeeld worden aan ouders en/of doorverwijzers.

Kostprijs

Deelname aan het project is gratis.

Praktisch

Je kan jongeren telefonisch aanmelden op 051/25 99 30. Vraag daar naar een medewerker van 't Circuit.
Na de aanmelding maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Hierop worden zowel de jongere als de ouders verwacht. Indien na de intake ons aanbod niet geschikt lijkt voor de jongere, dan informeren we u over het aanbod van andere partners in de regio. Na de sessies volgt er een afrondend gesprek met de jongere en de ouders.