Noord-West-Vlaanderen

Algemene info

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen verleent ambulante zorg aan personen met psychische en psychiatrische problemen en dit bij voorkeur na verwijzing door een professionele zorgactor.  

Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.

Daarnaast hebben we een bijzonder preventief aanbod op het vlak van de thema’s ‘alcohol en andere drugs’ en ‘zelfmoord’ uitgebouwd.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen werkt voor de ganse regio Noord-West-Vlaanderen en heeft vestigingsplaatsen te Brugge, Oostende en Torhout.

Het CGG neemt haar verantwoordelijkheid  op in het ruime veld van de geestelijke gezondheidszorg. Het is daartoe gemandateerd door de erkenning  vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en door het engagement en de betrokkenheid van medewerkers en bestuurders.

Onze kernopdrachten zijn preventie, vroegdetectie, vroeginterventie en behandeling. Wij richten ons op het individu, zijn omgeving en op de samenleving en dit bij voorkeur in samenwerking met andere actoren. Wij staan voor kwaliteitsvol en ethisch handelen en willen werken met een volgehouden kritische zin, multidisciplinair en multimodaal.

We kiezen voor een lerende en voorwaardenscheppende organisatie die gericht omgaat met de kwetsbaarheid van iedereen.

Bij al onze activiteiten garanderen we een respectvolle bejegening van al wie op ons beroep doet, in absoluut respect voor levensbeschouwelijke en culturele verscheidenheid.  Het vrijwaren van de privacy van elk individu staat hierbij centraal.