Noord-West-Vlaanderen

Zorg voor verschillende groepen

Kinderen

Info voor ouders
Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms botsen kinderen hierbij op sociale problemen, zijn er aandachtsmoeilijkheden, zitten ze niet goed in hun vel of hebben ze vaak ruzie. Meestal gaan deze zorgen vanzelf voorbij. Wanneer moeilijkheden echter blijven aanhouden, kun je als ouder terecht bij je huisarts, een medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Dit is in deze situaties een eerste stap. Zij kunnen mee inschatten wat er nodig is om opnieuw verder te kunnen. In sommige situaties verwijzen ze naar het CGG. 

In het CGG werken we doelgericht en vertrekkend vanuit de vragen die het kind, de ouders en de verwijzer stellen. Dit doen we op een oplossingsgerichte en onderbouwde manier. Om een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op de situatie, vragen we ouders om verslaggeving van eerdere ondernomen begeleidingen of onderzoeken mee te brengen naar het eerste gesprek. 

Bij vragen of onduidelijkheden over onze manier van werken, kan je steeds contact opnemen met de betrokken hulpverlener of het onthaal.

Info voor kinderen
Waarom ben je naar het CGG verwezen?

Kinderen die naar het CGG komen, zijn kinderen die veel dingen goed kunnen. Soms loopt het echter wat moeilijker. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel goed in tekenen en dansen, maar voelen zich heel vaak verdrietig. Andere kinderen kunnen heel leuke spelletjes bedenken, maar kunnen zich heel moeilijk concentreren op school. 

Vaak zijn mama en papa, de juf of meester, of de dokter dan bezorgd. Zij vragen aan het CGG om mee te zoeken hoe  de dingen die moeilijk zijn, wat makkelijker kunnen worden. 

Wat zal er gebeuren wanneer je naar het CGG komt?

Eerst leren we jou en je gezin kennen. Dit doen we door met jou en je gezin te praten, te spelen en samen na te denken. We willen weten wie je bent, waar je blij mee bent in je leven, waar je goed in bent. Ook kijken we of er dingen zijn die je soms anders zou willen... 

Ook al weet je zelf nog niet goed hoe het dan anders kan, dat gaan we samen zoeken. Stap per stap. Samen met jou en je mama en papa. Tot je terug verder kunt zonder onze hulp.  

Jongeren

Info voor jongeren
Waarom ben je naar het CGG verwezen?

Als jongere komt er veel op je af. Soms is het zoeken en heb je het gevoel dat je ouders of vrienden je niet kunnen helpen. Op zo’n moment verwijst je huisarts of iemand van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het Jongeren Advies Centrum (JAC) je soms door naar een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). 

Zij vragen dan aan het CGG om mee te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de dingen die moeilijk zijn, wat eenvoudiger kunnen worden. 

Wat kan je verwachten? 

Eerst willen we jou leren kennen. We willen met je spreken om te kijken naar wie je bent, naar wat er voor jou belangrijk is in het leven. Als je iemand wilt meebrengen naar de gesprekken (een broer, zus, vriend of ouder), kan dat zeker! 

We bekijken ook waarom je naar het CGG komt: hoe kunnen we begrijpen dat er iemand bezorgd is? Wat zijn jouw vragen voor het CGG? Daar gaan we dan mee aan de slag. Samen, stap per stap. Tot je het gevoel hebt dat je terug verder kunt zonder onze hulp. 

Bij vragen of onduidelijkheden over onze manier van werken, kun je uiteraard contact opnemen met de betrokken hulpverlener of het onthaal.

Volwassenen en ouderen

Info voor volwassenen en ouderen
Waarom bent u naar het CGG verwezen?

Psychische klachten zoals angst, piekeren, somberheid en spanning komen regelmatig voor. 

In de meeste gevallen raken we hier zelf wel bovenop, dankzij de steun van familie of vrienden. Soms blijven de moeilijkheden echter aanhouden. Dan kan het goed zijn om er met een professionele hulpverlener over te praten. Een gesprek met bijvoorbeeld uw huisarts of een medewerker van het Centrum Algemeen Welzijnswerk is een eerste stap. Soms adviseren zij u om meer gespecialiseerde hulp te gaan zoeken, bijvoorbeeld in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Wat kan je verwachten? 

We zoeken samen met jou en de verwijzer naar wat de klachten zijn, waarmee ze samenhangen en wat zou kunnen helpen om deze te verminderen. We doen dit - waar mogelijk - met een actieve betrokkenheid van je context. Behandeling bestaat vaak uit gesprekstherapie, psycho-educatie of medicatie.

Bij vragen of onduidelijkheden over onze manier van werken, kun je uiteraard contact opnemen met de betrokken hulpverlener of het onthaal.