Centra Geestelijke Gezondheidszorg bieden ondersteuning, ook in moeilijke gezinssituaties

Gezin

Mehmed* is een jongen van 14 jaar. Via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) werd hij aangemeld bij het dichtstbijzijnde Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Zowel thuis als op school kampt Mehmed met gedragsproblemen. Bovendien is er sprake van een moeilijke gezinssituatie. Het CGG zoekt samen met partners naar oplossingen.

Naar aanleiding van leerproblemen werd op het einde van de lagere school bij Mehmed een autismespectrumstoornis vastgesteld evenals hyperactiviteit en concentratieproblemen. Uit verder diagnostisch onderzoek in het CGG bleek er bij Mehmed ook sprake te zijn van een traumagerelateerde stoornis, samen met problemen met impulsbeheersing.

De mama van Mehmed is een alleenstaande ouder die kampt met lichamelijke klachten en een psychische kwetsbaarheid. Ze heeft financiële zorgen, relatieproblemen, staat op invaliditeit en het gezin heeft een zeer beperkt netwerk. Mehmeds mama heeft niet de stevigheid om gezagsverhoudingen te handhaven of herstellen. Beiden hebben moeite met emotieregulatie en het verplaatsen in de ander, waardoor conflicten vaak heel snel en heel heftig oplopen tot een (potentieel) gewelddadige situatie met wekelijkse crisissen tot gevolg.

Er was nood aan de-escalatie, zodat de behandelingen van beiden weer constructief zouden zijn. Samen met de school, het CLB, het crisisteam en de huisarts zoekt het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg naar een manier om Mehmed en zijn mama tijdelijk meer ruimte te geven (apart van elkaar) om crisissen te voorkomen. Via veel overleg met alle betrokken partijen wordt gezocht naar tijdelijke pleegzorg voor Mehmed. Het CGG wil voor Mehmed en diens mama een veilige ruimte zijn om de gespecialiseerde behandeling zowel bij de jongere als bij zijn mama alle kansen te geven.

 

*Mehmed is niet de echte naam van de cliënt