De 19 Centra Geestelijke Gezondheidszorg bundelen de krachten op gezamenlijke website

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de preventie en behandeling van ernstige psychische problemen. In Vlaanderen zijn er 19 CGG. Voortaan zijn ze allemaal terug te vinden onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be. Iedereen die op zoek is naar info over de behandeling van psychische problemen kan er terecht. Wie hulp zoekt, krijgt door het intikken van de eigen postcode, meteen een overzicht van de CGG in zijn buurt. Specifieke informatie per CGG vind je op aparte pagina’s.  

‘Ik zoek hulp!’ via mijn postcode

Centraal op de website staat een zoekbalk. Wie op zoek is naar hulp kan in die balk de postcode of de gemeente intikken waar men woont. Wie dat doet krijgt een overzicht van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg te zien die een werking hebben in zijn of haar buurt, vergezeld van de nodige contactgegevens. Dit is een handige tool voor professionals in zorg en welzijn zoals CLB- en CAW-medewerkers of huisartsen die geregeld patiënten moeten doorverwijzen naar een CGG.

Psychische hulp voor alle doelgroepen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn er voor alle leeftijden. Van kinderen over jongeren tot volwassenen en ouderen. Wie met psychische problemen kampt, kan via de nieuwe website snel opzoeken of men in aanmerking komt voor een behandeling in ons CGG, maar ook hoe de aanmeldprocedure verloopt, wat de kostprijs is en hoe de behandeling verloopt.

Preventie

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg beschikken over een uitgebreide preventiewerking. Zowel op vlak van suïcidepreventie, als op vlak van tabak, alcohol en andere drugs. Via de ‘preventiepagina’ op de website krijgen bezoekers meteen te zien bij welk CGG ze kunnen aankloppen voor coaching en advies op vlak van suïcide- of verslavingspreventie.