Ervaringswerker als dankbare pion op weg naar herstel

Sara Eerdekens ging in mei 2022 aan de slag bij CGG Vlaams-Brabant Oost. Ze solliciteerde voor de vacature van ervaringswerker. Nog dezelfde dag kreeg ze te horen dat ze was aangenomen. “Zelf heb ik ook een traject gelopen in de geestelijke gezondheidszorg. Als ervaringswerker probeer ik nu om samen met de mensen die in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in behandeling zijn, of op het punt staan hier een traject te lopen, hun moeilijkheden bespreekbaar te maken en sterke punten te vinden.”

Een ervaringswerker denkt, voelt en handelt vanuit een grote gevoeligheid voor de situatie en beleving van de persoon die een traject in de geestelijke gezondheid loopt. De sterkte van ervaringsdeskundigen is dat ze vanuit hun eigen hulpverleningsverhaal elementen kunnen aanreiken om het herstel van lotgenoten te bevorderen.

Samen op zoek

Sara Eerdekens kent het reilen en zeilen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze liep zelf eerder een hersteltraject. Dat triggerde haar om begin 2022 de opleiding te starten tot ervaringswerker aan UCLL, haar eerdere diploma als grafisch ontwerpster ten spijt. Enkele maanden later ging ze aan de slag bij CGG VBO. “Ik werk vooral ondersteunend voor het team. Ik probeer de cliënten zo goed mogelijk te leren kennen. Alles staat daarbij in het teken van herstelgericht werken. Wanneer ik in gesprek ga met cliënten, dan ga ik op zoek naar waar zij mee worstelen, wat hun moeilijkheden zijn, maar we speuren samen ook naar sterktes. Het kan dus gaan over positieve dingen, maar zeker ook over meer beladen onderwerpen. Ik ben vooral een luisterend oor die de cliënten waar mogelijk ondersteunt. Ik sta voor elk onderwerp open, maar ik geef geen therapie. Over sommige personen heb ik op voorhand al wat info, bij anderen start ik van een wit blad met het gesprek. Dan steek ik mijn voelsprieten uit om te kijken wat hen bezighoudt. Er is niet meteen een vast draaiboek hoe zo’n gesprek verloopt, ik probeer zoveel mogelijk op maat te werken. De info die ik vergaar tijdens de kennismakingsgesprekken deel ik met de CGG-medewerkers tijdens teamvergaderingen.”

Onschatbare waarde

“Ik ben samen met het CGG nog aan het uitzoeken wat ervaringswerk allemaal kan betekenen. Voor mij is dit een leerschool. Contact houden met de mensen van onze bijzonder lange wachtlijst voor crisishulp vind ik een van mijn belangrijkste taken. Ik wil hen laten voelen dat ze nog gezien worden en dat er nog perspectief is. Je merkt wel dat de functie van de ervaringswerker aan belang wint. Tijdens mijn behandeling kwam ik niet in aanraking met een ervaringswerker, maar wel met een lotgenotengroep. De verhalen die je te horen krijgt van mensen die voor hetzelfde traject staan als jijzelf, hebben me erg geholpen. Dat is van onschatbare waarde. Nu is er in verschillende Centra Geestelijke Gezondheidszorg een ervaringswerker aan de slag, dat aantal zal hopelijk toenemen in de toekomst,” besluit Sara Eerdekens.