Kortdurende behandeling gidst je langsheen bloemen en stenen uit het verleden

In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kunnen mensen terecht die in hun leven zware, schokkende en traumatische gebeurtenissen hebben doorgemaakt. In zulke gevallen is NET een geschikte therapievorm. NET staat voor Narratieve Exposure Therapie.

De NET-behandeling werd ontwikkeld voor mensen met een posttraumatische stressstoornis, en specifiek voor mensen die meervoudige, complexe trauma’s meemaakten. De CGG-psycholoog getuigt: “Bij NET leg ik samen met de cliënt een levenslijn. Die levenslijn visualiseer ik door een touw te ontrollen, met daarop bloemen voor de positieve gebeurtenissen of periodes, en stenen voor de zware, schokkende of traumatische gebeurtenissen of periodes. Op basis van die levenslijn maken we een ‘routemap’ van specifieke situaties die we samen chronologisch doorlopen. Het chronologisch werken is belangrijk om gebeurtenissen opnieuw te verankeren in het ‘toen en daar’, en de gevoelsmatige scheiding met het ‘hier en nu’ helder te krijgen.”

Tijdens de NET-sessie krijgt de cliënt een heleboel vragen om het gesprek aan te gaan over de vorige levensperiodes. Vooral bij de schokkende ervaringen wordt uitgebreid stilgestaan. “We schenken veel aandacht aan enerzijds de ‘warme beleving’: gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwording op dat moment, en anderzijds de ‘koude elementen’ van de context: de datum, wie aanwezig was, de plaats, de kledij…”

Na de sessie werkt de CGG-psycholoog verder op het gesprek: “Ik schrijf uit wat er allemaal verteld werd, en maak er een verhaal van. De volgende sessie lees ik dat verhaal voor aan de cliënt, en wordt er dus opnieuw (op een andere manier) aan ‘exposure’ gedaan. De cliënt wordt wederom, maar op een andere manier blootgesteld aan de emoties van toen.”

Wat zegt de cliënt?

Cecile* werd in CGG Andante behandeld aan de hand van NET-behandeling: “Ik ben begonnen met NET omdat mijn klachten over mijn posttraumatische stressstoornis te zwaar werden. NET is een tikje anders dan reguliere therapie omdat er ook wordt stilgestaan bij positieve ervaringen, wat het proces voor mij makkelijker maakt. Het blijft evenwel heel zwaar. Bij mij zijn bijvoorbeeld mijn trauma’s omtrent partnergeweld moeilijker om te verwerken dan andere trauma’s. Nadien heb ik veel nachtmerries waarin ik mijn ervaringen herbeleef. Bepaalde situaties zijn dankzij NET nu echter een stuk verder weg. Ze manifesteren zich niet meer voortdurend op de voorgrond waardoor het mijn dagelijks leven minder beperkt.”

* Cecile is niet de echte naam van de cliënt