Overkoepelende website van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg bereikt 133.000 personen na 1 jaar

Verjaardagstaart

Al een jaar lang kan je voor alle informatie over de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) terecht op deze website. In die periode vonden 133.000 personen hun weg.

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de preventie en behandeling van ernstige psychische problemen. In Vlaanderen zijn er 19 CGG. Verwijzers vinden er een duidelijk overzicht over aanmeldprocedure, behandelmethoden, kostprijs en kernwaarden van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Wie hulp zoekt, krijgt door het intikken van de postcode meteen een overzicht van de CGG in zijn buurt. Specifieke informatie per CGG vind je op aparte pagina’s.

Het voorbije jaar vonden meer dan 133.000 unieke personen de weg naar deze gezamenlijke website. De CGG werken op verwijzing en staan in Vlaanderen jaarlijks in voor de behandeling van meer dan 55.000 cliënten van alle leeftijden. Ook in de komende jaren zetten zij hun multidisciplinaire expertise in om samen met de cliënt en diens context te werken naar een punt van evenwicht en herstel én om organisaties te ondersteunen in het uitwerken van een verslavings- en suïcidepreventiebeleid.