Tarieven voor psychologische zorg in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Tarieven CGG

De komende maanden maken alle partners van de netwerken geestelijke gezondheid en eerstelijnszones in Vlaanderen werk van de uitbouw van psychologische zorg in de eerstelijnszorg. De patiëntbijdrage die je voor deze psychologische zorg zal betalen is dezelfde als de huidige tarieven in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Dat deze tarieven dezelfde zijn is een goede zaak. De CGG zetten in samenwerking met alle partners graag mee hun schouders onder de verdere uitbouw van nabije en kwaliteitsvolle psychologische zorg.

Vlaanderen telt 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Je vindt er gespecialiseerde hulpverlening bij psychische problemen. CGG werken op verwijzing van andere hulpverleners. Conform het tariefbesluit van de Vlaamse Regering (oktober 2012) betaal je voor een niet-medische consultatie (bijvoorbeeld bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog) in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 11 euro. Heb je recht op  een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving, dan betaal je slechts 4 euro. De eerste consultatie op doorverwijzing van een zorgverlener is gratis.

Klik hier door naar de tarieven in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg