Vlaanderen verstevigt suïcidepreventiebeleid

Logo Zelfmoordlijn 1813

Vlaanderen zal 1,5 miljoen euro extra investeren om het aantal suïcides terug te dringen. Dat kondigde Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid aan. De middelen gaan naar specifieke projecten en doelgroepen. Een aantal daarvan worden hieronder uitgelicht.

Jongeren versterken

Volgens een studie van de Universiteit Gent bij 13- tot 18-jarigen geven 13 procent van de jongens en 22 procent van de meisjes aan al twee of meer keer aan zelfmoord gedacht te hebben in hun leven. Sterfte door suïcide vormt de grootste doodsoorzaak bij jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) ontwerpt daarom een wetenschappelijke richtlijn en e-learning-tool om de detectie en behandeling van suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen en jongeren te bevorderen. Daarmee kan de kennis, attitudes, vaardigheden en zelfvertrouwen van hulpverleners vergroot worden in het omgaan met suïcidale jongeren. De kinder- en jongerenteams van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn hier al jaren vragende partij voor en brengen graag hun expertise in.

Vorming voor apothekers

Het beperken van de toegang tot middelen voor suïcidaal gedrag is één van de meest evidence-based preventiestrategieën. Daarom wordt extra geld uitgetrokken voor de deskundigheidsbevordering van apothekers. Steeds vaker zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met een zorgvraag, ook als het gaat over mentaal welzijn. Bovendien zijn de apothekers sleutelfiguren in het bemoeilijken van toegang tot (genees)middelen voor suïcidaal gedrag.

Eerste Hulp Bij Psychische problemen (EHBP)

De cursus Eerste hulp bij psychische problemen (EHBP), mee ontwikkeld door Zorgnet-Icuro, wordt verder ondersteund. Zo kan het Rode Kruis in 2022 en 2023 nieuwe lesgeversopleidingen organiseren en een duurzaam plan voor hun vrijwilligerswerking en bijscholingsaanbod voor vrijwillige EHBP-lesgevers ontwikkelen. Op die manier zal het Rode Kruis de EHBP-opleidingen voor de algemene bevolking verder uitrollen, net als een model om dit daarna op duurzame wijze centraal aan te sturen.

Belangrijke rol voor suïcidepreventiewerkers

De extra middelen en projecten hebben tot doel om de suïcidecijfers tussen 2020 en 2030 met 10 procent te toen dalen. Dat zou een nieuwe stap in de goede richting zijn nadat er tussen 2000 en 2018 in Vlaanderen een daling van 26 procent in het aantal suïcides kon worden vastgesteld.

Het feit dat het aflopende Vlaams suïcidepreventiebeleid deze daling in de zelfdodingscijfers heeft teweeggebracht, is mee de verdienste van de suïcidepreventiewerkers in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Zij zorgden voor de coaching en vorming van belangrijke tussenpersonen zoals leerkrachten, leerlingenbegeleiders, welzijnswerkers, jeugdwerk- en sportclubverantwoordelijken, huisartsen, ziekenhuismedewerkers… bij de uitvoering van een preventiebeleid in hun organisatie. Ook in het nieuwe plan spelen de preventiewerkers een sleutelrol.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be