Adentro

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio Gent-Deinze-Eeklo.

Aanmeldprocedure

Eerst naar de huisarts

Wij werken op verwijzing. Dat betekent dat een andere hulpverlener (zoals de huisarts, een CAW medewerker, een thuisbegeleider…) je naar ons doorverwijst. Aangezien zij goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast is, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen vooraleer je met ons contact opneemt.

Je verwijzer of jijzelf kan jou aanmelden door tijdens de kantooruren (tussen 9u00 tot 12u00 en tussen 13u00 tot 17u00) telefonisch contact op te nemen met:

  • Deinze: 09/386.36.90
  • Eeklo: 09/377.18.61
  • Gent: 09/235.22.41
  • Mariakerke (Gent): 09/269.89.39

Een secretariaatsmedewerker zal kort uw vraag en contactgegevens noteren en een afspraak met een hulpverlener plannen. 

 

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding zal een van onze hulpverleners jou of de verwijzer zo snel mogelijk terugbellen voor een telefonisch gesprek of uitnodiging voor een verkennend gesprek op het centrum. In dit kennismakingsgesprek gaat de hulpverlener dieper in op jouw leefsituatie, klachten, hulpvraag en eventuele verwachtingen van een therapie. Op basis van de verkregen informatie trachten we een zo'n goed beeld te krijgen van de problematiek, mogelijkheden en verwachtingen en wordt samen besproken wat gepaste hulp kan zijn. 

 

Welke informatie hebben wij nodig?

  • Tijdens het eerste telefoongesprek worden enkele gegevens genoteerd zoals jouw naam, telefoonnummer, de naam van je huisarts...
  • We vragen aan cliënten om ons een kleefbriefje van het ziekenfonds te bezorgen voor onze administratie (voor minderjarigen een kleefbriefje van het kind).

 

In vertrouwen

Alles wat je met de therapeut bespreekt, behandelen we vertrouwelijk. Je gegevens worden bewaard in je digitaal patiëntendossier en nooit zonder jouw toestemming aan anderen doorgegeven. Alle medewerkers van CGG Adentro zijn gebonden door het beroepsgeheim en behandelen de verkregen informatie met respect voor jouw privacy.