Adentro

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio Gent-Deinze-Eeklo.

Zorg voor verschillende groepen

Jeugdzorg

Ons aanbod richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische problemen of stoornissen, en voor hun gezin.

De behandeling kan bestaan uit individuele en/of groepstherapie voor het kind of de jonger, ouderbegeleiding, gezinstherapie, psychiatrische behandeling, farmacotherapie (medicatie), overleg met andere betrokken organisaties en scholen...

 

Volwassenen- en ouderenzorg

Ons aanbod richt zich op volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar met ernstige psychische problemen of stoornissen, en voor hun omgeving.

De behandeling kan bestaan uit individuele en groepstherapie, medisch-psychiatrische behandeling. In afstemming wordt er gekeken welk aanbod voor u het meest geschikt is.

Verslavingszorg

Het werkdomein is vroeginterventie en behandeling van verslavingsproblemen. Er wordt gewerkt  rond drugs, alcohol, medicatie, internet, gaming en gokken.

De behandeling kan bestaan uit individuele begeleiding, groepsgericht aanbod voor jongeren, ouders, de omgeving van een gebruiker of op ex-gebruikers. We hebben tevens aandacht voor de omgeving van een gebruiker. Ze wordt, wanneer dit mogelijk en gewenst is, betrokken bij het hulpverleningsproces en kan met eigen (hulp)vragen bij ons terecht. Voor ouders van gebruikers is er een groepswerking.

Forensische zorg

De werking bestaat uit drie luiken:

  • Preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Postpenitentiaire werking specifiek voor niet-seksueel delinquenten
  • Psychologische hulp aan gedetineerden in de gevangenis van Gent, Dendermonde en Oudenaarde
Coverteam

Het COVER-team richt zich naar personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het wil hiernaast ook een meldpunt zijn voor alle organisaties en familieleden die betrokken zijn in het hulpverleningsproces van een jongere of volwassene met een verstandelijke beperking met psychische problemen.

Buddywerking

Buddywerking Vlaanderen organiseert  vriendschappelijke contacten tussen vrijwilligers (buddy's) en mensen met psychische moeilijkheden. CGG Adentro werkt samen met vzw Metawonen om buddy's aan mensen met psychische moeilijkheden te koppelen.

Aanmelden kan via deze link.

Meer info: www.buddywerking.be

Preventiewerking

In CGG Adentro vormen preventie en hulpverlening één geïntegreerd geheel. Beide situeren zich op de tweede lijn en hanteren gespecialiseerde werkvormen. Voor drie thema's (alcohol- en drugpreventie, zelfmoordpreventie en epilepsie) beschikken we over daarvoor vrijgestelde personeelsleden. Maar ook voor andere doelgroepen worden aansluitend op de hulpverlening preventieve activiteiten georganiseerd.