Adentro

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio Gent-Deinze-Eeklo.

Preventie

Ons aanbod richt zich tot intermediairen werkzaam binnen het werkingsgebied Deinze-Eeklo-Gent in diverse sectoren (onderwijs, werk, jeugd, welzijn, politie en justitie, vrije tijd…) 

Voor Gent en haar deelgemeenten wordt door de stedelijke subsidiëring eveneens met het eigenlijke doelpubliek gewerkt rond de thema’s middelengebruik, gamen, gokken en sociale vaardigheden. Ons aanbod zet gezondheid en welzijn centraal zonder veiligheid uit het oog te verliezen. We beroepen ons in onze aanpak op actuele wetenschappelijke bevindingen en onderbouwde visie, zoals uitgedragen door toonaangevende instanties.

 

Tabak, alcohol, illegale drugs, gamen en gokken

TAD-preventie zet in op kritisch nadenken over en verantwoord  omgaan met genotsmiddelen, gamen en gokken.

Onze werking is gebaseerd op de visie en wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol, illegale Drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD). In hoofdzaak wensen we bij te dragen tot het voorkomen van problemen en het stimuleren van een vroegtijdige kwalitatieve aanpak in geval van problemen.

Afhankelijk van doelgroep en context stelt preventie zich verschillende doelen, gaande van het ontraden van gebruik, het uitstellen van de beginleeftijd, het bevorderen van verantwoordelijk gedrag, het stimuleren van een vroegtijdige aanpak door de omgeving tot het beperken van schade gerelateerd aan gebruik.

We verzorgen op vraag en ten behoeve van alle sectoren advies en consult (casussen, vragen, initiatieven,...), coaching (middelenbeleid met focus op regelgeving, preventie- en interventie), vorming en training (productinfo,signaalherkenning, basiskaders bij verslaving, grenzen stellen, motiverende gespreksvoering)en werken mee aan  ouderavonden, webinars. Hiernaast bieden we de mogelijkheid tot sectorgebonden Intervisie. 

In open aanbod organiseren we periodiek thematische initiatieven ten behoeve van intermediairen. Voor ouders voorzien we hier preventief georiënteerde oudergroepen zoals  “Game(m)over” rond social media en gamen.

Eveneens is er mogelijkheid tot het uitlenen van materialen in kader van eigen preventie-initiatieven.

 

Machtig!

Jezelf ontwikkelen en opgroeien tot een evenwichtig persoon is een uitdaging voor elke jongere. Heel wat jongeren moeten deze uitdaging aangaan in extra moeilijke omstandigheden. Voor deze jongeren en hun omgeving biedt ons Machtig-team actieve en uitdagende life skills-trainingen aan. 

Machtig! staat in de eerste plaats voor beleven (met speelse activiteiten uit vechtsport, theater, muziek, …) en een focus op mogelijkheden. Het versterkt gelijkwaardigheid en verbondenheid in groepen en helpt jongeren zichzelf beter te leren kennen, en meer bewust met zichzelf en anderen om te gaan. 

Scholen en jongerenorganisaties uit Gent kunnen Machtig! trainingen aanvragen voor hun klassen of groepen.  

Individuele jongeren kunnen op eigen initiatief of na verwijzing aansluiten bij onze activiteiten in het Overkophuis Gent of in De Plek in Eeklo

Meer info hier

Safe ‘n Sound

Safe ‘n Sound is er voor de bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de Vlaamse uitgaanswereld en mikt vooral op risicobeperking. Op deze locaties vind je onze medewerkers in de Safe ’n Sound-infostand. Je kan bij hen terecht voor informatie over alcohol en andere partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen. Zo helpen we de risico’s, ook voor hen die gebruiken of eraan denken te gebruiken, zo klein mogelijk te houden.

Meer info hier 

KOA(P)P

KOPP staat voor Kinderen van (een) Ouder(s) met een Psychische Problematiek, KOAP voor Kinderen van (een) Ouder(s) met een  AfhankelijkheidsProblematiek. Deze kinderen hebben het onder meer vanuit onvoorspelbaarheid moeilijker om op ontspannen wijze op te groeien. Binnen ons preventieaanbod bieden we hen een individueel- en/of groepsaanbod aan. Een interactief aanbod gericht op het versterken van hun veerkracht en het verkleinen van hun kwetsbaarheid.

Hiernaast bieden we aan cliënten, aanvullend op hun begeleiding, een gesprek aan met aandacht voor de situatie van de kinderen. We garanderen ruimte en veiligheid om over de eigen ouderrol te praten en bieden handvatten om als betrokken ouder bij te dragen in het weerbaarder maken van de kind(eren). Geïnteresseerd of wil je meer weten: aarzel zeker niet om jouw hulpverlener hierover aan te spreken en naar dit gesprek te vragen.

Suïcidepreventie

Onze suïcidepreventiewerking maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813 en is partner van het Vlaams Expertisecentrum SüicidePreventie (VLESP). We richten ons tot professionelen in het werken met suïcidale personen. 

De suïcidepreventiewerker van jouw regio verzorgt het consult en advies gebaseerd op actuele tendensen en inzichten op het vlak van suïcidepreventie. 

Scholen, CLB, politiediensten, ziekenhuizen, CGG, gevangenissen, bedrijven... kunnen bij ons terecht voor coaching bij de ontwikkeling van een suïcidepreventiebeleid met aandacht voor vroegdetectie- en interventie, crisisinterventie bij acute dreiging en wat te doen na een suïcidepoging of na een suïcide.

Hiernaast bieden we vormingen aan op maat van de organisatie die deze aanvraagt. Gaande van basisvormingen tot vorming specifiek rond chronische suïcidaliteit en psychisch welzijn in het jeugdwerk. Voor ziekenhuispersoneel beschikken we over een  train-de-trainer-traject. 

In ons open aanbod organiseren we jaarlijks tweemaal een tweedaagse vorming voor begeleiders van jongeren, volwassenen en ouderen met aandacht voor oorzaken en risicofactoren, signalen, in gesprek gaan, risico inschatten, omgaan met nabestaanden... 

Voor meer info omtrent:
1813: klik hier 
Meer uitgebreide uitleg over onze werking: klik hier
Ons vormingsaanbod op maat: klik hier
Onze vormingen binnen een open aanbod: klik hier
 

Epilepsie

CGG Adentro beschikt over een heel specifieke werking rond epilepsie in samenwerking met de Epilepsie Liga. 

Op basis van opgebouwde ervaring en de recentste wetenschappelijke bevindingen staan we garant voor:

  • Informatie en consult aan betrokkenen en hun omgeving, professionals, media, studenten… 
  • Bespreking en coaching van opvoedkundige aspecten en de zorg voor integratie van epilepsie in het dagelijks leven
  • Sociale en/of psychologische begeleiding/therapie, hulp bij diverse sociaal-administratieve aspecten (verzekering, invaliditeit,...). 
  • Op vraag wordt vorming op maat aangeboden.

Adentro werkt nauw samen met de contactgroep Ikaros.

Meer informatie is te vinden op de website van de Epilepsie Liga.