De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Algemene info

Voor wie

Vanuit vestigingsplaatsen te Boom, Lier en Mechelen biedt De Pont preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met ernstige psychologische problemen en psychiatrische stoornissen.

We zijn een tweedelijnsvoorziening en werken op verwijzing. Dat wil zeggen dat je bij ons terecht kan indien je verwezen wordt door je huisarts of een andere professionele hulpverlener uit de welzijns- of gezondheidszorg.

Onze teams

De hulpverleningsteams zijn multidisciplinair samengesteld met o.a. psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, ...

Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen de verkregen informatie met respect voor de privacy.