De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Algemene info

Voor wie

Vanuit vestigingsplaatsen te Boom, Lier en Mechelen biedt De Pont preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met ernstige psychologische problemen en psychiatrische stoornissen.

We zijn een tweedelijnsvoorziening en werken op verwijzing. Dat wil zeggen dat je bij ons terecht kan indien je verwezen wordt door je huisarts of een andere professionele hulpverlener uit de welzijns- of gezondheidszorg.

Onze teams

De hulpverleningsteams zijn multidisciplinair samengesteld met o.a. psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, ... Wekelijks is er een teamvergadering om de zorg vanuit verschillende invalshoeken zo goed mogelijk af te stemmen op uw vragen en noden. Als er ook externe hulpverleners betrokken zijn, kan het zijn dat er een zorgoverleg georganiseerd wordt, al dan niet met u erbij als cliënt. Dit zorgoverleg brengt dan alle betrokkenen bijeen. Ook dergelijk overleg is er op gericht om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen en zo nodig bij te sturen. Soms kan dit de vorm van een MDO-overleg aannemen. Dit is een door de Vlaamse overheid voorziene vorm van overleg (meer info hier).

Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen de verkregen informatie met respect voor de privacy.

Ons jaarverslag 2023

Lees mee hoe CGG De Pont 2023 beleefd heeft in ons Jaarverslag 2023.

Uw privacy en uw rechten

Een belangrijk onderdeel van onze zorg is het bijhouden van persoonlijke gegevens over u en uw (gezondheids)situatie. Dat helpt ons om de gepaste zorg te geven en een goed zicht te hebben op de evolutie doorheen de tijd. Het is echter belangrijk dat we ook voor die zeer persoonlijke gegevens goed zorg dragen en uw privacy garanderen. In onze privacy-policy vindt u terug hoe we met uw gegevens omgaan. Bij verdere vragen, kan u ons steeds contacteren:

- Ingrid Nolis, directeur, ingrid.nolis(at)cggdepont.be

- Yoeri Coune, data protection officer (DPO), dpo(at)cggdepont.be

Naast goed omgaan met uw gegevens, vinden we uw rechten als patiënt belangrijk. Welke uw rechten zijn, wordt goed samengevat in deze folder.

Daarnaast zijn er nog specifieke bepalingen voor kinderen en jongeren. Meer kan je er over lezen in deze folders:

- Folder voor -12 jarigen

- Folder voor +12 jarigen

- Folder voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken