De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Aanmeldprocedure

Enkel indien u in één van deze gemeenten woont, kan u zich bij ons aanmelden. We werken op verwijzing door een professionele hulpverlener. Indien u niet verwezen bent, raden we u aan contact op te nemen met een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - CAW, uw huisarts, CLB,… Het is uw verwijzer die met ons contact opneemt om u aan te melden.

Wanneer en hoe?

Nieuwe vragen en aanmeldingen lopen via ons centraal aanmeldnummer 015/287474. U als hulpverlener/verwijzer kan ons elke werkdag bereiken in de voormiddag tussen 9u en 12u:

- via 015/28 74 74

Een hulpverlener beantwoordt uw oproep. Deze zoekt dan met u naar de best mogelijke oplossing. In eerste instantie wordt gewerkt met de mogelijkheden uit de omgeving van de cliënt met de steun van eerstelijnshulpverleners. Aanvullend worden desgevallend nog andere hulpverleners betrokken die deel uitmaken van de geestelijke gezondheidsnetwerken (Trawant, PANGG 0-18, Emergo of het Psycho Geriatrisch Netwerk). Indien aangewezen wordt ook een behandeling op het CGG De Pont overwogen. Hiervoor is er echter een wachttijd.

- via vraag@cggdepont.be

Dit mailadres is enkel bedoeld om informatie over de werking op te vragen of om een (telefonische) afspraak te maken voor verwijzers. Gelieve geen cliëntgegevens en/of verslagen via mail door te sturen. U kan met ons ook beveiligd verslagen uitwisselen via E-health.