De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Aanmeldprocedure

 

 

Ik zoek hulp. Kan ik mezelf aanmelden bij jullie?

De CGG bieden gespecialiseerde zorg voor ernstige psychische problemen die een impact hebben op verschillende vlakken in uw leven (werk, vrije tijd, sociale contacten,…). We willen onze zorg zoveel mogelijk vrijhouden voor deze groep mensen. Dat kan het best als een andere professional inschat samen met u of het CGG de gepaste keuze voor u is. Daarom: Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener en enkel als u gedomicilieerd bent in één van deze gemeenten . Indien u niet doorverwezen bent, raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW/JAC) , CLB of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies te vragen. Indien u echter met zelfmoordgedachten zit of u bent eerder hier in behandeling geweest voor hetzelfde probleem, dan kan u zichzelf aanmelden. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch: Mechelen 015/420832, Lier 03/4801801, Boom 03/8440543. Ook dan nemen we echter nadien graag contact op met een betrokken hulpverlener om samen in te staan voor uw zorg.

Domicilie in Mechelen of Sint-Katelijne-Waver?

Specifiek voor inwoners vanaf 16 jaar met domicilie in Mechelen (+ deelgemeenten) of Sint-Katelijne-Waver (+ deelgemeenten): indien u voor een eerste keer hulp zoekt, kan je contact opnemen met het Kruispunt Mechelen-Katelijne, telefonisch via 015 570 750 (dinsdag 13-16u en vrijdag 9-12u).

Domicilie in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst?

Specifiek voor inwoners vanaf 16 jaar met domicilie in deze gemeenten (+ deelgemeenten): indien u voor de eerste keer hulp zoekt, kan je contact opnemen met het Kruispunt Pallieterland, telefonisch via 015 570 750 (maandag 9-12u30 en woensdag 9-12u).

Hoe kan ik als verwijzer iemand aanmelden?
  • Baby-peuterteam (-9 maanden - 3 jaar)

Aanmelden via 015/420832 tijdens kantooruren. Info over de werking, vind je hier.

  • Kinderen- en jongerenteam (3-18 jaar)

Uw huisarts of een andere hulpverlener/organisatie meldt u bij ons CGG aan d.m.v ons online aanmeldingsformulier (24u/24u) . Info over de werking, vind je hier.

Wij gaan ervan uit dat de aanmelding met het kind/de jongeren en zijn/haar beide ouders besproken wordt , dat er een betrokkenheid én therapiemotivatie is en dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in bovenstaand formulier.

  • Volwassenenteam (18-60 jaar)

Uw huisarts of een andere hulpverlener/organisatie meldt u bij ons CGG aan d.m.v ons online aanmeldingsformulier (24u/24u) Info over de werking, vind je hier. We gaan ervan uit dat er toestemming is voor de aanmelding en voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens in bovenstaand formulier. Daarnaast is betrokkenheid en therapiemotivatie van belang.

Specifiek voor inwoners vanaf 16 jaar van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver (en deelgemeenten) met een eerste hulpvraag:

Neem contact op met het Kruispunt Mechelen-Katelijne op  015/570750 (dinsdag 13-16u en vrijdag 9-12u) of via mechelen-katelijne@kruispunten.be

Specifiek voor inwoners vanaf 16 jaar van Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst (en deelgemeenten) met een eerste hulpvraag?

Neem contact op met het Kruispunt Pallieterland, telefonisch via 015 570 750 (maandag 9-12u30 en woensdag 9-12u) of via pallieterland@kruispunten.be

De kruispunten zijn een samenwerking tussen o.a. CAW, CGG en UPC. Kruispunt biedt eerste hulp bij psychische problemen. In één of meerdere gesprekken bekijken ze samen met u welke hulp het meest gepast is voor u. Dat kan een verwijzing voor behandeling in het CGG zijn.  Meer info over deze werking vind je hier.

Specifiek voor mensen in opname

Ben je in opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een PAAZ-afdeling of word je begeleid door een mobiel team? Laat je hulpverlener dan alvast ons aanmeldingsformulier invullen.

  • Ouderenteam (60+)

Aanmelding via ouderenteam@cggdepont.be . Info over de werking, vind je hier.

  • Forensisch team (18+ jaar)

Aanmelden via forensischteam@cggdepont.be . Info over de werking, vind je hier.

 

Ons groepsaanbod staat ook open voor aanmelding. Info over het groepsaanbod en hoe aanmelden vind je hier.

Samen met CGG Kempen en Integra bieden we ook een uitgebreid online zorgaanbod. Meer info over dit zorgaanbod vind je hier.

Hoe verloopt het na aanmelding?

Hoe verloopt het na aanmelding?

  • Een onthaalmedewerker legt een afspraak vast voor een telefonische screening. Dit is een moment waarop een hulpverlener je terugbelt om een eerste inschatting van de hulpvraag te maken.
  • Indien nodig word je vervolgens uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. Als tijdens de telefonische screening duidelijk is dat ons aanbod niet aansluit op de gestelde hulpvraag, gaat de hulpverlener op zoek naar een gepaste doorverwijzing. Het oriëntatiegesprek is een eerste verkennend gesprek waarin meer uitgebreid gekeken wordt wat de noden en de verwachtingen zijn. In dit gesprek kan u dus uitvoeriger uw verhaal doen. U vertelt over wat goed gaat en wat minder goed gaat, uw wensen,.... En dit op de verschillende levensdomeinen. Een eerste gesprek is altijd gratis.
  • Advies: Na de gesprekken overlegt de hulpverlener met een team. Zij bespreken welk zorgprogramma u de beste zorg kan bieden voor uw problemen rekening houdend met alle informatie. Dit advies wordt samen met u besproken. Indien wij u als CGG niet zelf kunnen verder helpen, zoeken we mee naar geschikte hulp.
  • Wij proberen je zo snel als mogelijk de nodige zorg aan te bieden. Door de grote vraag, hou je best rekening met een mogelijke wachttijd.
Heb je dringend(er) hulp nodig?

Wanneer je dringende hulp nodig hebt, kan je contact opnemen met je huisarts of huisartsenwachtpostTele-Onthaal of de Zelfmoordlijn, Awel,   of deze hulplijnen voor jongeren

Ben je een hulpverlener en wil je een patiënt/cliënt van u bespreken voor advies, zonder aanmelding?

Met vragen voor advies, consult en coaching kan je elke werkdag bij ons terecht tussen 9-12u op het nummer 015/287474.