De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Online hulpverlening

Zoek je informatie of maak je je zorgen over je alcohol- en druggebruik, of dat van iemand anders, ervaar je depressieve of angstklachten, dan kan je hiervoor terecht op gespecialiseerde websites. Het gaat om angsthulp.be, depressiehulp.be, alcoholhulp.becannabishulp.bedrughulp.be en gokhulp.be. Geleidelijk komen er thema's en doelgroepen bij. Alles kan je terugvinden via onlinepsyhulp.be .

Naast informatie kan je op elke website ook zelftests uitvoeren om na te gaan in hoeverre je gebruik of gedrag voor problemen kan zorgen. Ook mensen uit de omgeving van (problematische) drinkers, gebruikers of gokkers kunnen op de genoemde websites heel wat informatie en tips vinden.

Wil je iets aan je gedrag veranderen dan kan je kosteloos en anoniem gebruik maken van een online zelfhulpprogramma. Je houdt online een dagboek bij en je voert enkele opdrachten uit die je zullen helpen om je doel te bereiken.

Heb je meer hulp en ondersteuning nodig dan kan je een online begeleiding volgen, waarbij je wekelijks contact kan hebben met een professionele hulpverlener via een beveiligde chatmodule. Een online begeleiding duurt 3 maanden, is kosteloos en je kan anoniem blijven. Je kan daarnaast (eveneens anoniem) contact hebben met andere deelnemers als je dat wenst, via een afgeschermd forum. Na 3 maanden wordt bekeken of je verdere hulp nodig hebt en hoe je dat eventueel zal aanpakken. Aanmelden kan via www.onlinepsyhulp.be en via https://onlinepsyhulp-jongeren.be/ (najaar 2023 - doelgroep 16/-23 jaar)

Je kan ook je gesprekken op het CGG combineren met oefeningen die je online thuis doet. Spreek er zeker over met je hulpverlener om er meer over te weten.