Mandel & Leie

Gespecialiseerde zorg, met oog voor jouw krachten en omgeving.

Aanmeldprocedure

1. Naar wie richt ik mij voor psychische hulp?

Heb jij, jouw kind of iemand anders uit jouw omgeving psychische problemen? Denk je dat intensieve ambulante hulpverlening jou kan verder helpen? En is het belangrijk dat meerdere hulpverleners uit verschillende expertises met jou op weg gaan? Dan kunnen wij mogelijk iets voor jou betekenen.

Wanneer je voor de eerste keer hulp zoekt, kan een minder intensief traject aangewezen en voldoende zijn.  Neem bij voorkeur contact op met jouw huisarts om te bespreken wie de meest aangewezen dienst is. Je kan terecht bij een eerstelijnspsycholoog (zie rubriek 'veel gestelde vragen' voor meer uitgebreide info), een privépsycholoog, het CAW, het CLB bij schoolse problemen,... Deze hulpverleners en/of de huisarts  kunnen ons steeds contacteren wanneer hun hulp niet voldoende blijkt te zijn en een intensiever therapeutisch traject aangewezen is.

Heb je vroeger reeds hulp gekregen? Neem contact op met de hulpverlener die jou vroeger heeft begeleid. Jij kan dan samen met deze hulpverlener in gesprek gaan over wat onze dienst voor jou kan betekenen. Als jullie inschatten dat onze dienst voor jou een meerwaarde kan betekenen, dan neemt deze hulpverlener telefonisch contact op met ons tijdens het inbelmoment.

 

Zoek je drughulp of alcoholhulp?

Zoek je hulp bij ontwikkelingsproblemen van je kind (ADHD, autisme, leerproblemen, …)?

Zoek je een eerstelijnspsycholoog?

Zie info in de rubriek 'veel gestelde vragen'.

 

2. Hoe kan de verwijzer mij aanmelden?

De verwijzer neemt telefonisch contact op met één van onze hulpverleners tijdens een inbelmoment. In het gesprek met de verwijzer proberen we meer zicht te krijgen op jouw moeilijkheden en de eventuele hulp die je in het verleden reeds hebt gekregen. Samen met de verwijzer schatten we in of een traject bij ons zinvol kan zijn. Zo zorgen we ervoor dat je pas jouw verhaal dient te brengen op de dienst die iets voor jou kan betekenen.

 

De verwijzer contacteert ons op het nummer 056/23.00.23 tijdens één van onze inbelmomenten:

  • Maandag van 9u30 tot 11u
  • Woensdag van 9u30 tot 11u
  • Donderdag van 14u tot 15u30

Op maandag 10 juni is er uitzonderlijk geen inbelmoment.

Voor aanmeldingen bij onze Tipi-werking dient er een aanmeldingsformulier worden gebruikt. Het formulier is hieronder te vinden. Lees de instructies op het formulier zelf om het ons te bezorgen. De inbelmomenten blijven wel degelijk ook voor Tipi bestaan voor verwijzers die willen afstemmen of vragen hebben bij het aanmeldingsformulier.

aanmeldingsfiche TIPI_0.docx

Verwijzers voor het forensisch behandelteam Fronta kunnen ons ook contacteren op 056/23.00.23 tijdens hun inbelmomenten en die gaan door op:

  • Maandag van 10u tot 12u
  • Donderdag van 13u tot 15u

Voor Fronta is het ook mogelijk om ons als verwijzer een ingevuld aanmeldingsformulier te bezorgen. Het inbelmoment blijft wel degelijk bestaan voor cliënten zonder verwijzer of voor verwijzers die willen afstemmen. Nadien zal er wel nog een aanmeldingsformulier moeten worden bezorgd. 

Aanmeldformulier - Fronta.docx

Aanmeldformulier - internering.docx

 

Als we in het gesprek met jouw verwijzer inschatten dat een verder traject bij ons zinvol kan zijn, zal onze dienst jou contacteren om een kennismakingsgesprek in te plannen. We proberen dit gesprek te laten doorgaan binnen de 7 werkdagen na aanmelding.

 

Het onthaal zal eerst een aantal gegevens vragen aan de verwijzer, zodat we een dossier kunnen opmaken en de cliënt vlot kunnen contacteren. Hou als verwijzer dus zeker volgende gegevens van de cliënt klaar:

  • de naam
  • het adres
  • het telefoonnummer
  • het e-mailadres
  • het rijksregisternummer 

 

3. Hoe verloopt een eerste gesprek?

Jouw verwijzer heeft je bij ons aangemeld en we hebben jou uitgenodigd voor een eerste gesprek op onze dienst. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek om jouw hulpvraag en engagement na te gaan. We zullen hierbij ook stilstaan rond jouw moeilijkheden en zorgen alsook rond jouw krachten en steunbronnen. Op het einde van dit gesprek bespreken we of jij een traject bij ons wenst / kan aangaan. Indien je een traject bij ons wenst, start het plannen van een behandelingstraject en bekijken we welke hulpverleners zullen betrokken worden.

 

4. Wanneer start het behandelingstraject?

Na het eerste gesprek volgt er vaak een wachttijd, welke varieert naargelang het behandeltraject er uitgetekend is. Hierover zal je meer duidelijkheid krijgen tijdens het kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek kan er ook gekeken worden naar welke mogelijkheden er zijn om de wachttijd te overbruggen.

Tijdens de wachttijd zal je gecontacteerd worden door het team pretherapie om te informeren naar hoe het met je gaat. Je kan ook zelf contact opnemen met vragen in verband met de wachttijd.

Na de wachttijd zal het onthaal je opbellen om een afspraak vast te leggen en kan er gestart worden met jouw behandelingstraject.