Mandel & Leie

Gespecialiseerde zorg, met oog voor jouw krachten en omgeving.

Contact

Zoek je contact, dan kan je verschillende contactgegevens onderaan vinden. Mogelijk krijg je al een antwoord in onze ‘veel gestelde vragen’ hieronder. Neem zeker een kijkje!

Contactgegevens

Op deze pagina kan u onze contactgegevens vinden.

Elke vestiging is telefonisch te bereiken via hetzelfde algemene nummer: 056/23 00 23.

 

 

 

 

Heeft u een vraag naar iemand vanuit ons beleid?

Wat als ik niet tevreden ben over mijn behandeling?

Als je ontevreden bent over jouw behandeling, vragen we om eerst in gesprek te gaan met jouw hulpverlener. Al onze medewerkers staan hiervoor open.

Indien het gesprek rond een klacht met de hulpverlener niet mogelijk is, heb je volgende mogelijkheden:

1. Je neemt telefonisch of per mail contact op met de directeur Sofie Serruys. Dit zijn haar contactgegevens: 056/230023 (algemeen nummer) en sofie.serruys@cggml.be.

2. Je kan contact opnemen met een onafhankelijke ombudspersoon. De externe ombudsdienst zal op vraag van een cliënt optreden wanneer de cliënt vragen/klachten/bedenkingen/signalen heeft rond zijn of haar patiëntenrechten binnen het CGG. Meer informatie over de ombudsdienst:  www.oogg.be. Hun bemiddeling is gratis. Voor ons CGG is de ombudspersoon Cindy De Wilde. Dit zijn haar contactgegevens: GSM: 0491/39 39 18 en e-mail: cindy.dewilde@oogg.be

Wat moet ik meebrengen op een eerste afspraak?

Op het eerste gesprek breng je jouw identiteitskaart mee en het formulier dat per mail werd toegestuurd bij het plannen van het eerste gesprek. Ook kan je langsgaan net voor je afspraak bij het secretariaat om het formulier op te halen. Een eerste verkennend gesprek is gratis. Alle gesprekken die volgen zijn betalend. Je betaalt €11 (€4 indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming). Onze gesprekken duren standaard 45 à 50 minuten. Voor bepaalde therapieën of voor een eerste gesprek kan dit langer zijn.

Wat als ik mijn afspraak niet kan nakomen?

Om jou goed te kunnen helpen is het belangrijk om jou geregeld te ontmoeten. Met jouw hulpverlener maak je heldere afspraken over de frequentie van de gesprekken. Lukt het jou niet om deze regelmatig na te komen, ga dan met jouw hulpverlener in gesprek over de reden hiervan. Als je niet  op de afspraak kan zijn, verwittig zo snel mogelijk het centrum om een nieuwe afspraak te maken. Zo krijgt iemand anders de kans om langs te komen op dat moment en help je mee aan het voorkomen van lange wachtlijsten. Ook als je de behandeling wenst te stoppen, vragen we jou om dat kenbaar te maken.

Waar vind ik een eerstelijnspsycholoog?

Eerstelijnspsychologen bieden maximaal 8 gesprekken aan bij lichte tot matige psychische problemen. Er zijn verschillende eerstelijnspsychologen :

      1. Er zijn eerstelijnspsychologen betaald door de Federale Regering.  Deze werken op verwijzing van je huisarts, clb-arts  of psychiater. Een consult kost 4 of 11 euro afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit. Een overzicht kan je vinden op www.psyzuid.be of via www.elpkwadraat.be        

      2. Er zijn eerstelijnspsychologen die gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid, deze kunnen zonder verwijsbrief van de arts geconsulteerd worden en zijn gratis. Hoe je deze kan vinden is afhankelijk van je woonplaats. Voor groot Menen – groot Kortrijk – groot Waregem is dit te vinden via de website www.psyzuid.be. Voor Tielt en Izegem kan je deze vinden via www.1g1pmiddenwvl.be      

 

Indien deze eerstelijnshulp niet voldoende blijkt, kunnen de psychologen of je huisarts doorverwijzen voor meer intensieve ambulante hulpverlening. Wij gaan op pad met het hele gezin en/of met jouw steunfiguren. Wij bieden hulp op maat door verschillende hulpverleners: psychiater, psycholoog, psychosociale hulpverlener, groepswerk.

 

Psychologische ondersteuning voor zelfstandigen

De zelfstandigen zijn door de COVID-19 crisis hard getroffen. Vanwege gezondheids- maar ook financiële zorgen is het risico op psychologische problemen en zelfs suïcide binnen deze groep hoger dan in de brede bevolking. Om tegemoet te komen aan de specifieke noden van deze doelgroep, werd er geïnvesteerd in een aanbod “Psychologische ondersteuning voor zelfstandigen.” Hiervoor werd er beroep gedaan op een VZW “Un pass dans l’impasse” die reeds veel ervaring heeft met deze doelgroep, en hierbij zijn activiteiten over hele land zal uitrollen, met aandacht voor regionale verschillen.

Dit project bestaat uit een telefonische hulplijn (0800/300.25) enerzijds en een gratis aanbod psychologische ondersteuning (8 sessies) voor zelfstandigen (hoofd- en bijberoep).

Ik zoek hulp rond drugs- of alcoholproblemen

Wanneer je hulp zoekt voor een drugprobleem (cannabis of harddrugs), dan zijn wij hiervoor niet de aangewezen dienst. Voor een gesprek op dienst bij zorgen en/of problemen rond drugs kan je terecht bij Kompas.

 

Aanbod Kompas: 

 • Advies en consult
 • Screening en indicatiestelling
 • Toeleiding naar de gespecialiseerde hulpverlening

 

Contacteer Kompas:

Het Drugs Expertise Team is elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 12u.

 

Kies je voor zelfhulp, onlinehulp of online begeleiding bij cannabisproblemen dan kan je terecht op www.cannabishulp.be.

Kies je voor zelfhulp, onlinehulp of online begeleiding bij alcoholproblemen dan kan je terecht op www.alcoholhulp.be.

Ik zoek hulp bij ontwikkelingsproblemen van mijn kind (ADHD, autisme, leerproblemen, …)

Bij ons is het niet mogelijk om een diagnostisch traject naar ontwikkelingsstoornissen te doorlopen. Hiervoor kan je terecht bij verscheidene privépraktijken of diagnostische centra. Je contacteert hiervoor best je huisarts of het CLB.

Privacy binnen het CGG Mandel en Leie

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie (CGGML) bestaande uit 4 vestigingen:

 • Hoofdzetel Beverlaai 3b, 8500 Kortrijk
 • Oude Leielaan 83a 8930 Menen
 • Meensestraat 171-1, 8870 Izegem
 • Grote Hulststraat 55 bus 4, 8700 Tielt,

verzamelt gegevens van haar cliënteel in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. CGG Mandel en Leie hecht er veel belang aan om de best passende veiligheidsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen;

 • CGG Mandel en Leie werkt op heden uitsluitend met een digitaal patiëntendossier in een beveiligd programma EPD. Indien er een papieren dossier beschikbaar is van voor 2019, kan dit met toestemming van de cliënt geraadpleegd worden.
 • Enkel bevoegde interne personen kunnen je gegevens bekijken en/of wijzigen.
 • Wij verzamelen persoonlijke en medische gegevens verkregen door cliënten zelf of betrokken verwijzers en derden bij de aanmelding en doorheen de behandeling. Het verzamelen van deze gegevens is nodig voor een optimale dienstverlening aan onze cliënten. Zo gebruiken we o.a. contactgegevens om afspraken te maken, overleggen te plegen of brieven te versturen.
 • Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor toestemming zou geven (bv. Verwijzer of huisarts). Aan het begin van uw behandeling wordt een geïnformeerde toestemmingverklaring voorgelegd waarop genoteerd kan worden met wie informatie mag uitgewisseld worden. Dit kan doorheen het traject steeds aangepast worden.
 • Voor geautomatiseerde besluitvorming (bv. jaarverslag, gegevens naar de overheid) worden uw gegevens anoniem doorgegeven.
 • De bewaartermijn van medische gegevens bedraagt volgens de wet 30 jaar. Deze gegevens kunnen niet vroegtijdige vernietigd worden, ook niet op uw uitdrukkelijke vraag.
 • Als betrokkene heb je een aantal rechten. Voor uitgebreidere informatie rond de rechten verwijzen we naar het “decreet rechtspositie minderjarigen” en “de wet op de patiënten rechten”, waar ook wij aan verbonden zijn. Spreek hierover met je hulpverlener of contacteer de DPO voor meer info over je rechten.

Bij vragen of opmerkingen rond privacy kan je terecht bij Jana Desutter, DPO in CGG Mandel en Leie  (dpo@cggml.be).

Een meer uitgebreide versie van de Privacy Policy kan je vinden op deze link of kan je opvragen bij jou hulpverlener.

Privacyverklaring laatst gewijzigd op 28-03-2024. Plotse wijzigingen kunnen zich voordoen.

Extern meldpunt integriteitsinbreuken

De federale ombudsman behandelt meldingen inzake integriteitsinbreuken op ernstige en integere wijze binnen de voorgeschreven termijn.

Meldingen kunnen gebeuren via dit kanaal: integriteit@federaalombudsman.be

Kan ik mijn behandeling (of die van mijn naaste) mee uitstippelen?

Dat kan zeker, meer nog, jij staat mee aan het stuur van jouw behandeling!

Tijdens het kennismakingsgesprek gaat de hulpverlener met jou in gesprek over jouw hulpvraag. Door vragen te stellen zoekt hij/zij mee wat er aan de hand is en wat hierin mee speelt. Op basis daarvan bekijken jullie welk aanbod wij aanbieden en welke focus van de teams best bij jouw hulpvraag aansluit.

Na de wachttijd stel je samen met jouw hulpverlener een behandelplan op. We hebben hierin graag de inbreng van jouw naasten. In onze folders rond het behandelplan kan je meer info vinden: