Mandel & Leie

Gespecialiseerde zorg, met oog voor jouw krachten en omgeving.

Algemene info

 

We stellen ons graag aan u voor in een korte film.

Het CGG Mandel en Leie is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg die gespecialiseerde, ambulante hulp biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen, en ouderen met psychische problemen en aan hun gezinnen en hun omgeving. Daarnaast wordt er ook meegewerkt aan preventieve activiteiten en aan vorming van andere hulpverleners. 

Ambulant” houdt in dat je er, volgens afspraak, op gesprek kan komen, maar dat je er niet kan verblijven.

De kernopdracht van deze gespecialiseerde dienst is bij een vermoeden of aanwezigheid van een psychische problematiek de nodige hulp en omkadering te bieden.  Daarom is het belangrijk om er eerst met een huisarts of andere hulpverlener in jouw omgeving over te spreken. Samen bepaal je of je gespecialiseerde hulp nodig hebt. Op basis van een verwijzing kun je dan bij ons terecht en word je verder geholpen door ons team voor screening & oriëntatie om samen de zorg te bepalen die meest wenselijk is.

Meer informatie rond aanmelden.

We werken met multidisciplinaire teams georganiseerd rond een specifieke focus. Dit wil zeggen dat we met verschillende hulpverleners met jou en/of jouw omgeving aan de slag gaan. De zorg bestaat uit een combinatie van psychiatrische, psychologische, psychosociale en groepsbegeleiding en -behandeling. Bovendien werken wij samen met en aanvullend op andere organisaties en instanties uit het regionale hulpverleningsnetwerk.

Wij bieden zorg volgens erkende methodes, waarbij we ons vooral baseren op de ggz standaarden. We focussen ons met jou op de problematiek waar jij aan wilt werken.

We kennen de volgende behandelfocussen:

  • Depressie
  • Angst, dwang en stressgerelateerde problemen
  • Interpersoonlijke en gedragsproblemen
  • Trauma, verwerking en levensfaseproblemen
  • Hervalpreventie na een delict

Meer info rond onze behandelfocussen.

Kan ik mijn behandeling (of die van mijn naaste) mee uitstippelen?

Dat kan zeker, meer nog, jij staat mee aan het stuur van jouw behandeling!

Tijdens het kennismakingsgesprek gaat de hulpverlener met jou in gesprek over jouw hulpvraag. Door vragen te stellen zoekt hij/zij mee wat er aan de hand is en wat hierin mee speelt. Op basis daarvan bekijken jullie welk aanbod wij aanbieden en welke focus van de teams best bij jouw hulpvraag aansluit.

Na de wachttijd stel je samen met jouw hulpverlener een behandelplan op. We hebben hierin graag de inbreng van jouw naasten. In onze folders rond het behandelplan kan je meer info vinden:

Wij maken deel uit van een breder netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Meer info over Surplus² (regio Midden-West-Vlaanderen), PsyZuid (regio Zuid-West-Vlaanderen) en Wingg (West-Vlaanderen) vindt u door de link aan te klikken.