CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Algemene info

Het CGG Vlaams-Brabant Oost biedt mensen met ernstige psychische problemen en hun omgeving gespecialiseerde zorg. Mensen komen bij ons omdat andere hulpverleners zoals een huisarts, het CLB, een thuisbegeleider… dit nodig vinden.

Onze zorg is ambulant. Je komt op afspraak voor een gesprek zonder bij ons te verblijven. Wij werken multidisciplinair. Dit betekent dat onze teams bestaan uit hulpverleners uit verschillende vakgebieden (psychiater, psycholoog, orthopedagoog, criminoloog, maatschappelijk werker, ervaringswerker, ....).

Wij verstrekken zorg aan inwoners van alle leeftijden uit Aarschot, Diest, Leuven, Sterrebeek, Tienen en de omliggende gemeenten.

Herstelgericht werken waarbij de cliënt mee richting geeft aan zijn of haar hulpverleningstraject vinden wij belangrijk in onze zorg. Maar ook de samenwerking met netwerkpartners, hulpverleners uit de eerste lijn en naastbetrokkenen van de cliënt zijn aandachtspunten. Het CGG VBO maakt  deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden.

 

privacyverklaring